.

Novosti

UPOZORENJE - POPISIVANJE
Novosti 2019


24.08.2019. - RADOVI NA HIDROIZOLACIJI PLOČE

Danas oko 09:00 časova započeti su radovi na hidroizolaciji dela zajedničke terase, iznad stana 105.
Danas se radi uklanjanja ploča namenjenih za hodanje, skidanje peska. Nakon sušenja ploče radiće se nov sloj hidroizolacije.
Za vreme trajanja radova onemogućen je izlaz svim vlasnicima stanova na zajedničku terasu.
Konačni radovi na završetku nove hidroizolacije očekujemo u ponedeljak 26.08.2019.

         


20.08.2019. - KONTROLA PP APARATA

Danas je obavljena redovna kontrola PP aparata u našoj zgradi.


15.08.2019. - ZAPUŠENA ŠAHTA KANALIZACIJE ZGRADE

Danas je upravnik zgrade pozvao hitne intervencije koje su u roku od 2 sata došle na lice mesta i otpušili šahtu kanalizacije zgrade. Pored toga sve šahte su pročišćene (ukupno 3) do ulaska u glavnu cev zgrade.

   

15.08.2019. - VENTILACIJA NA KROVU ZGRADE

Upravnik zgrade je otvorio staklenu kupolu na krovu naše zgrade, kako bi hodnik našeg solitera imao prirodnu ventilaciju.
Kupola će biti otvoren do najave kišnih dana.
Izlazak na krov je strogo zabranjen svim licima, bez odobrenja upravnika zgrade.


 


06.08.2019. - ZAMENA PREGORENIH LED DIODA U ZGRADI

Danas je upravnik zgrade zamenio 3 pregorene led diode (na petom spratu, na osmom spratu i na prizemlju), koje su crkle usled nedavnog nestanka struje.


31.07.2019. - ZAMENA PREGORENE LED DIODE U PRIZEMLJU ZGRADE

Danas je upravnik zgrade zamenio jedno pregoreno rasvetno led telo u prizemlju zgrade ugradnjom novog.


23.07.2019. - POPRAVKA DIKTATORA NA DESNOM LIFTU

Danas su majstori zamenili točkić na diktatoru na ulaznim, spoljnjim vratima desnog lifta u prizemlju.


12.07.2019. - "KVAR" DESNOG LIFTA

Upravnik zgrade je prijavio nadležnima kvar desnog lifta koji ima problem jer ne staje na prizemlju, ali staje na drugom spratu. Majstori su evidentirali da je potrebna zamena sklopki što će biti urađeno u ponedeljak.
Lift je moguće koristiti od 13 sprata do drugog i od drugog do 13 sprata.
Mole se vlasnici da koriste drugi lift.
Upravnik je uredno postavio pisano obaveštenje na vrata lifta u prizemlju kao i u kabinu lifta.

12.07.2019. - ZAMENA RASVETNOG TELA NA DRUGOMSPRATU

Upravnik zgrade je zamenio pregorelo led rasvetno telo i postavio novo, na drugom spratu, na hodniku zgrade.


04.07.2019. - ZAHTEV JP GRADSKO STAMBENO ZA ČIŠĆENJE GARAŽA

Vlasnik stana br. 77 je podneo zahtev za čišćenje garaža za koje JP Gradsko stambeno tvrdi da su njihovo vlasništvo.
Garaže je potrebno oprati od poplava koje su bile ovih dana.


01.07.2019. - IZRADA I PREDAJA PORESKOG BILANSA STAMBENE ZAJEDNICE

Na osnovu Zakona RS naša stambena zajednica je 01.07.2019. godine preko ovlašćenog knjigovođe predala Poreskoj upravi Poreski bilans za 2018. godinu.


01.07.2019. - OTPUŠAVANJE KANALIZACIONIH ŠAHTI STAMBENE ZAJEDNICE

Nakon poplave u Stambenoj zajednici u ulici Pariske komune 4, 6, 8 i 10 - izvršeno je čišćenje i naše šahte od strane BVK.

   


27.06.2019. - KVAR NA VIDEO NADZORU PRIZEMLJA

Oko 13:15 majstor za video nadzor je došao na poziv upravnika zgrade jer je slika video nazora na TV prijemnicima jako loša. Modulator je odnešen na proveru (eventualnu popravku) ili će se ugrađivati nov.
Video nadzor u prizemlju naše zgrade i pored toga što nije vidljiv u stanovima, radi - snima 24h.


25.06.2019. - ZAMENA RASVETNIH LED TELA NA HODNIKU ZGRADE

Usled nestanka struje dana 23.06.2019. i puštanja došlo je do pregaranja led rasvetnih tela koja osvetljavaju hodnik naše zgrade.
Danas je upravnik zgrade zamenio rasvetna tela u prizemlju, VII, V, IV, III i II spratu. Ugrađene su led diode hladno belog svetla, snage 24W.

Sad su svi spratovi našeg solitera ponovo osvetljeni.


24.06.2019. - POZIV STAMBENOM DA SE OPERU GARAŽE

Upravnik zgrade je zvao jučer 23.06.2019. godine JP Gradsko Stambeno koje nam pruža uslugu tekućeg održavanja sa ciljem da dovezu cisternu i operu garaže jakim šmrkom od blata koje je ostalo u garažama, međutim dobio je odgovor da je nedelja te da pozove sutra, u toku radnog dana.

Danas 24.06.2019. godine upravnik zgrade je pozvao JP Gradsko Stambeno sa istim ciljem koji je već naveden i dobio je odgovor da oni ne pružaju takvu uslugu i pored toga što JP Gradsko Stameno tvrdi da su garaže u našoj zgradi u njihovom vlasništvu i što oni izdaju garažna mesta po mesečnoj ceni od oko 2.500,00 dinara.

S obzirom na navedeno korisnici garaža treba da se obrate JP Gradskom Stambenom jer njima plaćaju uslugu najma garažnog mesta.

 


23.06.2019. - JAKA KIŠA - POPLAVA - NESTANAK STRUJE

Usled jakih kiša u popodnevnim časovima naše zajedničke prostorije su poplavljene i pored toga što su naši odvodi kišnice novi, međutim problem je u gradskim odvodima vode kišnice koji su zapušeni ili je u njih ušlo korenje stabala.

Povodom  tog problema upravnik zgrade se pre tri godine pismeno obraćao beogradskom vodovodu i kanalizaciji, međutim kako se sad videlo iz primera izgleda to otpušavanje tih gradskih odvoda nije urađeno kako treba.

24.06.2019. upravnik zgrade je ponovo dostavio dopis BVK u kom navodi detaljan problem i traži čišćenje ili postavljanje nove gradske kišne instalacije.

Zbog poplava je došlo i do nestanka struje u našem soliteru, kao i u okolnim soliterima, te struju nismo imali od 18 časova do 22:40.
Nakon puštanja struje neke led diode, na nekim spratovima su pregorele i biće zamenjene ovih dana.

   


09.06.2019. - PREGORELO RASVENO TELO NA HODNIKU ZGRADE

Oko 12:00 časova upravnik zgrade je redovnim vizuelnim pregledom hodnika utvrdio da ne radi rasvetno telo na IV spratu.
Rasvetno telo je zemnjeno a svetlo osposobljeno za dalji rad.


08.06.2019. - KVAROVI LIFTOVA

U prepodnevnim časovima majstori za lift su dolazili dva puta i otklanjali kvarove na oba lifta.
Liftovi su pušteni u rad.
U toku sutrašnjeg dana će majstor obići liftove.


07.06.2019. - KVAR LEVOG LIFTA

U poslepodnevnim časovima prijavljen je majstorima  kvar levog lifta.
Popravak se očekuje sutra u prepodnevnim časovima.


01.06.2019. - SREĐIVANJE CVETNJAKA ISPRED ZGRADE

Od 13:00 do 17:00 časova upravnik zgrade je ispred cvetnjaka postavio betonske elemente (ivičnjake za cvetnjak) koji će u budućnosti omogućiti nasipanje nove zemlje za cvetnjak, koju trebamo dobiti od gradskog zelenila.

Zemlja u cvetnjaku je jako lošeg kvaliteta (sastavljena je više od gline nego li od zemlje) pa će se nasipanjem nove količine zemlje omogućiti bolji rast zelenila ispred zgrade.
Betonski ivičnjaci će omogućiti nasipanje zemlje a i sprečiti konstantne odrone zemlje na trotoar u vreme kiše i pravljenje blata.

Kako je cvetnjak izgledao pre radova:

Kako sad izgleda cvetnjak:


25.05.2019. - ZAMENA VRATA I BRAVICA PTT SANDUČIĆA

Oko 15:00 časova zamenjena su vrata ptt sandučića stana broj 21 kao i oštećena krilca na sandučiću broj 67.

 


24.05.2019. - ZAMENA VRATA I BRAVICA PTT SANDUČIĆA

S obzirom da su vrata jednog PTT sandučića polomljena upravnik zgrade je pozvao majstora, koji nam je ugradio PTT sandučiće, sa ciljem da se ta vrata zamene.

Zamenu vrata plaća vlasnik stana.
Ukoliko i vi imate neki problem sa vratima, bravom ili krilcima vrata PTT sandučića javite upravniku da želite zamenu tog dela.


16.05.2019. - HIDROIZOLACIJA DELA ZAJEDNIČKE PLOČE

U skladu sa članom 50. stav 1. tačka 10. i članom 59. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada upravnik zgrade je danas 16.05.2019. godine sklopio Ugovor sa firmom koja je dala najpovoljniju ponudu za radove na hidroizolaciji dela zajedničke ploče (30m2).

Uvid u dokumentaciju (koja se čuva trajno) je omogućen svakom vlasniku stana na njegov pisani zahtev ili putem emaila, a detaljno obaveštenje o pomenutom je postavljeno i na oglasnu tablu.

Ugovor je vidljiv svakom vlasniku stana koji ima pristup online računu.

16.05.2019. - KVAR DESNOG LIFTA

Oko 20:00 časova pozvane su hitne intervencije jer se u desnom liftu zaglavilo jedno lice. Lift će biti popravljen u toku sutrašnjeg dana.


15.05.2019. - ODRŽAVANJE ZELENE POVRŠINE ISPRED ZGRADE

Upravnik zgrade je posadio četiri sadnice Pampas bele trave i četiri sadnice Zlatne polegle kleke - Juniperus odl gold, sve sadnice su poprskane prehranom preko lista, a na zemlju, oko cveća, je posuto Sifoga 100% organsko đubrivo.

           

15.05.2019. - POPRAVLJEN DESNI LIFT U ZGRADI

Sinoć u popodnevnim časovima jedno lice se zagavilo u liftu pa su ga iz lifta izbavili radnici hitnih intervencija JP Gradskog stambenog koji su stigli za 30 minuta. Danas je taj lift popravljen i pušten u rad.


12.05.2019. - ODRŽAVANJE ZELENE POVRŠINE ISPRED ZGRADE

Upravnik zgrade je u cvetnjak posadio četiri mlade sadnice bršljana koje će se penjati po stablima tuja.
Sve sadnice su poprskane tečnošću za prihranu biljaka preko lista, a ruža je poprskana sredstvom protiv biljnih ušiju.


11.05.2019. - POPRAVLJENO SVETLO NA XIV SPRATU

Upravnik zgrade je skinuo pregorelu neonku na XIV spratu i umesto jednog rasvetnog tela postavio dve led diode.

 


11.05.2019. - PROLEĆNO SREĐIVANJE CVETNJAKA

Danas je upravnik zgrade okopao sve cvetnjake ispred ulaza u zgradu.
Apelujem na vlasnike kućnih ljubimaca da ne dozvoljavaju svojim ljubimcima boravak u cvetnjaku.

       


24.04.2019. - POPRAVLJEN DESNI LIFT

Danas je popravljen ponovo desni lift koji ima isti kvar od juče. Lift je pušten u rad.


19.04.2019. - POPRAVLJEN DESNI LIFT

Danas je popravljen desni lift u našoj zgradi i pušten je oko 15 časova u rad.
Lift nije radio jer su se ljudi u njemu zaglavljivali - lift je stajao van stanica.


16.04.2019. - OREZIVANJE SADNICA ISPRED ULAZA U ZGRADU

Danas je upravnik zgrade orezao sadnice ispred ulaza u zgradu, pored gelendera, kako bi sadnice u donjem delu imale gušću krošnju i formirale gust zid.


16.04.2019. - KVAR DESNOG LIFTA

U kasnijim popodnevnim časovima je došlo do zaglavljivanja lica u desnom liftu te su pozvane hitne intervencije. Lift je isključen a zaglavljeno lice je izbavljeno iz lifta. Popravka lifta se očekuje sutra u toku dana.


11.04.2019. - SADNJA CVEĆA ISPRED ULAZA U ZGRADU

Danas je upravnik zgrade pored dve posadio još šest sadnica lovor višnje, kako bi se vremenom formirao zid.


04.04.2019. - POPRAVKA BRAVE NA ULAZNIM VRATIMA

Danas je upravnik zgrade primetio da nova, interfonska brava ne zaključava ulazna vrata uvek već ponekad. Brava je otvorena i skinut je deo za ručno otključavanje brave. Nakon toga brava zaključava ulazna vrata svaki put.
Bitno je da ulazna vrata zgrade budu stalno zaključana kako bi se onemogućio ulaz nepoznatih i nepozvanih lica.


01.04.2019. - POPRAVKA VRATA LIFTA NA III I XII SPRATU

Danas su majstori popravili spoljna vrata lifta na III i XII spratu, koja su bila blokirana, tako da je desni lift u funkciji.


22.03.2019. - ZAMENA ELEKTROMEGNETNOG PRIHVATNIKA NA ULAZNIM VRATIMA ZGRADE

Oko 16:00 časova upravnik zgrade je zamenio elektromagnetni prihvatnik na ulaznim vratima zgrade, koji nije zaključavao ulazna vrata zgrade.


19.03.2019. - SADNJA SADNICA CVEĆA

Oko 15 časova posađene su tri sadnice lavande i dve lovor višnje kako bi se oplemenio cvetnjak ispred naše stambene zgrade.

   


16.03.2019. - OČIŠĆENA ELEKTRO-MEHANIČKA BRAVA

U12:00h upravnik zgrade je očistio elektro-mehaničku bravu interfonskih vrata od prljavštine.


15.03.2019. - KVAR DESNOG LIFTA

Danas je prijavljeno zaglavljeno lice u liftu, pri čemu su majstori izbavili lice iz zaglavljenog lifta i isti popravili.


09.03.2019. - NABAVKA SOLI ZA SIMSKI PERIOD

Danas je kupljeno 100 kg soli za zimski period. So se nabavlja po veleprodajnoj ceni od Tehnohemije.


09.03.2019. - ČIŠĆENJE ŠAHOVA STAMBENE ZAJEDNICE

Danas je obavljeno ćišćenje svih šahtova stambene zajednice (fekalnih i kišnih).

   


09.03.2019. - OKOPAVANJE CVETNJAKA

Danas je upravnik zgrade okopao cvetnjake ispred naše zgrade i zalio cveće tečnim đubrivom.

         


26.02.2019. - PODZEMNI KONTEJNERI ZA ODLAGANJE SMEĆA

Upravnik zgrade se 01.02.2019. i 26.07.2017. godine obratio Gradskoj čistoći po pitanju problema podzemnih kontejnera, koji su trenutno zavareni čime je onemogućeno njihovo korišćenje te se pored njih nalaze nadzemni kontejneri.
Dopisom je traženo ili da se podzemni kontejneri osposobe ili da se uklone, jer trenutno ne služe nameni.
Danas su radnici Gradske čistoće uklonili gornje delove podzemnih kontejnera i postavili nov lim preko propalog lima.
Pored, do sada tri nadzemna kontejnera, primećujemo da nam je sad postavljeno četiri kontejnera za odlaganje smeća.

Slike podzemnih kontejnera, čiji je gornji lim propao, a poklopci za ubacivanje smeća zavareni.

         


18.02.2019. - POPRAVKA DESNOG LIFTA

Danas je zamenjen diktator na vratima desnog lifta u prizemlju.


18.02.2019. - REDOVNA KONTROLA PP APARATA

Radnici Vatrosprema obavili su danas oko 12h pregled i kontrolu PP aparata naše stambene zajednice.


13.02.2019. - RADOVI NA LEVOM LIFTU

Majstori su izvršili varenje nove šarke na vratima levog lifta čime je omogućeno normalno zatvaranje spoljnih vrata lifta kao i njegovo funkcionisanje.


04.02.2019. - PUŠTEN U RAD ON-LINE RAČUN

Upravnik zgrade je pustio u rad ON-LINE RAČUN preko kog vlasnik stana može pratiti svoja zaduženja.

Pristup ON-LINE RAČUNU


02.02.2019. - POPRAVLJEN DESNI LIFT

Upravnik zgrade je pozvao majstore za lift koji su oko 12:00h popravili desni lift.
Oba lifta su u funkciji.


01.02.2019. - ZAGLAVLJENO LICE U DESNOM LIFTU

Oko 18:00h desni lift staje između spratova pri čemu je u njemu jedno lice zaglavljeno.
Upravnik zgrade je pozvao hitne intervencije da izbave lice iz zaglavljenog lifta.


01.02.2019. - POPRAVKA LIFTA

  • Majstori popravili spoljna vrata desnog lifta na XIII spratu
  • kao i spoljna vrata levog lifta u prizemlju


26.01.2019. - ZAMENA NEONKE NA VI SPRATU

  • Upravnik zgrade je oko 09:30 časova zamenio pregorelu neonku na VI spratu.
  • Oko 07:00 časova ispred ulaza u zgradu je očišćen sneg i posuta industrijska so.


24.01.2019. - ČIŠĆENJE SNEGA ISPRED ULAZA U ZGRADU I SA ZAJEDNIČKE TERASE

Upravnik zgrade je oko 07:00 časova očistio sneg ispred ulaza u zgradu i posuo so, kao i sa pocinčanog lima koji pokriva zid na zajedničkoj terasi, kako bi se izbeglo stvaranje ledenica i njihovo padanje dole.
Na zajedničkoj terasi se ne posipa so jer ona oštećuje hidroizolaciju.


18.01.2019. - PRIJAVA KVARA LIFTA

Upravnik zgrade je prijavio kvar levog lifta koji je imao problem sa kontaktom pa se sam vozio od 7 na 13 sprat i obrnuto. Majstori "Davida Pajića Dake", koje angažuje, JP "Gradsko Stambeno" su otklonili kvar.


15.01.2019. - PRIJAVA PROBLEMA LIFTOVA

Upravnik zgrade je prijavio JP "Gradsko Stambeno" neophodnost zamene gume koja se nalazi na podu desnog lifta.
Pored navedenog prijavljen je problem sa spoljnim vratima levog lifta u prizemlju koja se na zatvaraju sama.

Novosti 2018
Novosti 2017
Novosti 2016
Novosti 2015
Novosti 2014
Novosti 2013
Novosti 2012
Novosti 2011
Novosti 2010
KONTAKT UPRAVNIKA
ON-LINE RAČUN
LIFT - KVAR I INTERVENCIJE
PVC PROZORI I VRATA

Popravka pvc i alu prozora i vrata. Brzo i profesionalno po povoljnim cenama.
Za našu zgradu specijalan popust.
Tel: +381.60.570.27.40

CENTRALNO GREJANJE
KABLOVSKA TELEVIZIJA
HITNA POMOĆ 194
VATROGASCI 193
POLICIJA 192
POLICIJA NOVI BEOGRAD 011 300 8014

Izradu web sajta je humanitarno izradio upravnik zgrade koji ujedno i administrira web sajt.

 

INTERNET SAJT SKUPŠTINE STANARA
STAMBENE ZAJEDNICE

Ukoliko i vi želite imati web sajt Vaše zgrade na kom možete samostalno menjati i dodavati sadržaj kontaktirajte upravnika zgrade za detaljnije informacije:
+381.60.6000.249
info@stambenazajednica.co.rs

Cena izrade web sajta za stambenu zajednicu se kreće od 6.000,00 dinara godišnje
(u cenu uključen hosting i domen).