Zgrada je lepa onoliko koliko mi brinemo o njoj!

Finansije

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2003 GODINU
detaljnije

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2004 GODINU
detaljnije

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2005 GODINU
detaljnije

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2006 GODINU
detaljnije

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2007 GODINU
detaljnije

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2008 GODINU
detaljnije

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2009 GODINU
detaljnije

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2010 GODINU
detaljnije

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2011 GODINU
detaljnije

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2012 GODINU
detaljnije

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2013 GODINU
detaljnije

PORESKI BILANS ZA 2018 GODINU
detaljnije

Završni računi se od januara 2013. godine više ne dostavljaju Agenciji za privredne registre - detaljnije
Zakonom o računovodstvu, član 4 Skupštine zgrada nemaju potrebe više imati knjigovođe, što uveliko smanjuje izdatke zgrada i pomaže vlasnicima stanova da imaju više sredstava za ulaganje u zajedničke delove i prostorije svog objekta u kom stanuju:

Član 4
Odredbe ovog zakona odnose se na pravna lica iz člana 2. tač. 1) i 2) ovog zakona i preduzetnike iz člana 2. tačka 3) ovog zakona.
Odredbe ovog zakona odnose se i na pravna lica i druge oblike organizovanja koje je pravno lice osnovalo u inostranstvu, ako za njih propisima tih država nije utvrđena obaveza vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja.
Odredbe ovog zakona odnose se i na ogranke i druge organizacione delove stranih pravnih lica sa sedištem u inostranstvu, koji obavljaju privrednu delatnost u Republici Srbiji, ako posebnim propisima nije drukčije uređeno.
Odredbe ovog zakona ne odnose se na budžete i korisnike budžetskih sredstava, stambene zgrade, kao i na organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, ako posebnim propisima nije drukčije uređeno.
Odredbe ovog zakona ne odnose se na crkve i verske zajednice, osim u delu obavljanja privredne ili druge delatnosti, u skladu sa propisima kojima je uređeno obavljanje tih delatnosti."

Završni račun za 2017. godinu se ne radi za zgrade - stambene zajednice. Ukoliko zgrada ostvaruje prihode od izdavanja od januara 2017. godine treba da se uradi Poreski Bilans i preda u Poresku upravu.