PODACI O STANU:


PODACI O VLASNIKU STANA:
U slučaju Vašeg odsustva, u donje polje, upišite broj telefona druge osobe koju upravnik može kontaktirati:
PODACI O ČLANOVIMA DOMAĆINSTVA KOJA ŽIVE U STANU:


U stanu živi ukupno članova domaćinstva:
Član domaćinstva 1:Član domaćinstva 2:Član domaćinstva 3:Član domaćinstva 4:Član domaćinstva 5:Član domaćinstva 6:ZAKUP STANA:Da li izdajete stan u zakup:


Ime i prezime zakupca stana:


JMBG / PIB / MB zakupca stana:


NAPOMENA:
Ukoliko imate sklopljen Ugovor o zakupu stana dužni ste kopiju Ugovora dostaviti upravniku zgrade u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora. Ugovor upravniku možete dostaviti na email adresu upravnika ili putem pošte.