.

PP aparati i oprema

OBELEŽAVANJE IZLAZA
SERVIS I KONTROLA PROTIV POŽARNIH APARATA
PROTIV POŽARNI APARATI U NAŠOJ ZGRADI
RASPORED PROTIV-POŽARNIH APARATA U ZGRADI
UPUTSTVO ZA UPOTREBU PP APARATA
PLAN EVAKUACIJE - UPUTSTVO ZA POSTUPANJE U SLUČAJU POŽARA
KONTAKT UPRAVNIKA

Upravnik zgrade iz redova članova
skupštine stambene zajednice
Madžarević Zoran
(profesionalni upravnik sa licencom)
tel. +381.60.6000.249
info@stambenazajednica.co.rs

PROFESIONALNI UPRAVNIK - 17 GODINA ISKUSTVA

POSTUPAK U SLUČAJU EVAKUACIJE
PVC PROZORI I VRATA

Popravka pvc i alu prozora i vrata. Brzo i profesionalno po povoljnim cenama.
Za našu zgradu specijalan popust.
Tel: +381.60.570.27.40

PP APARAT S6-A POD STALNIM PRITISKOM
SAJTOVI ZGRADA