.

Aktivnosti na održavanju zgrade se sprovode kroz:

Na osnovu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada svaka zgrada je u obavezi uspostaviti naplatu investicionog održavanja zgrade od strane vlasnika posebnih delova, koje čini rezervni fond zgrade (član 64. stav 5. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada), a koristi se za investicione poslove.

član 64. stav 5. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada
"Visina izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade određuje se odlukom skupštine stambene zajednice koja ne može biti niža od iznosa propisanog aktom o investicionom održavanju zgrada koji donosi jedinica lokalne samouprave, i predstavlja rezervni fond zgrade."

Investiciono održavanje predstavlja izvođenje građevinsko-zanatskih i drugih radova u cilju poboljšanja uslova korišćenja zgrade u toku njenog korišćenja.
Investiciono održavanje obuhvata aktivnosti i radove na popravci i zameni starih i postavljanju novih elemenata (krovne konstrukcije i drugih konstruktivnih elemenata zgrade, lifta, fasade, ograde, podova, plafona, zidova, hidro i termo izolacija i dr), instalacija (elektro, vodovodnih, toplotnih i dr), uređeja i druge opreme.

Skupština stambene zajednice prostom većinom donosi odluku o visini naknade za investiciono održavanje zajedničkih delova zgrade i zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade.

Ukoliko skupština stambene zajednice ne donese odluku o naplati investicionog održavanja zgrade doneće ga Opština prinudnim merama (član 61. stav 1. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada):

"U slučaju kada lica iz člana 15. ovog zakona ne izvrše potrebne aktivnosti na održavanju zgrade, a nesprovođenjem ovih aktivnosti bi mogle da nastanu štetne posledice po život ili zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti, radove na održavanju zgrade preuzima jedinica lokalne samouprave."

Pravilnik o kriterijumima za utvrđivanje minimalnog iznosa za investiciono održavanje

Mišlјenje o primeni Zakona o stanovanju i održavanju zgrada

KONTAKT UPRAVNIKA
PVC PROZORI I VRATA

Popravka pvc i alu prozora i vrata. Brzo i profesionalno po povoljnim cenama.
Za našu zgradu specijalan popust.
Tel: +381.60.570.27.40