.
ODLUKA O INVESTICIONOM ODRŽAVANJU ZGRADE

Na osnovu 52,17% saglasnosti (pisanih izjava) vlasnika stanova naše zgrade dana 26.12.2018. godine na sastanku skupštine stambene zajednice usvojena je Odluka skupštine stambene zajednice o uvođenju investicionog održavanja zgrade na osnovu dole navedene odluke skupštine grada Beograda broj 352-88/18-C od 26.06.2018. godine.
Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja, a naplata počinje od 01.01.2019. godine za mesec januar 2019.

Tabelerni pregled iznosa za plaćanje investicionog održavanja naše zgrade:

Kvadratura*
Mesečni iznos za plaćanje**
(investiciono održavanje + održavanje tehničkih prostorija)
10 m2 116,60
25 m2 269,00
27 m2 289,32
34 m2 360,44
35 m2 370,60
41 m2 431,56
43 m2 451,88

* - kvadratura je preuzeta iz JKP Infostan Tehnologije
** - mesečni iznos je bruto iznos koji ubuhvata dve naknade:10,16 RSD po m2 stana + iznos po m2 samostalnog dela zgrade (prostorije sa tehničkim uređajima, transformatorske stanice, skloništa i slično).

Prilog: Odluka grada Beograda minimalnoj ceni investicionom održavanju

Službeni list grada Beograda od 26.06.2018. godine
Odluka o minimalnoj visini iznosa tekućeg održavanja zajedničkih delova zgrada, visini iznosa naknade u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika i minimalnoj visini iznosa na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade na teritoriji grada Beograda. Broj odluke: 352-88/18-C

O INVESTICIONOM ODRŽAVANJU ZGRADE

Aktivnosti na održavanju zgrade se sprovode kroz:

Na osnovu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada svaka zgrada je u obavezi uspostaviti naplatu investicionog održavanja zgrade od strane vlasnika posebnih delova, koje čini rezervni fond zgrade (član 64. stav 5. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada), a koristi se za investicione poslove.

član 64. stav 5. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada
"Visina izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade određuje se odlukom skupštine stambene zajednice koja ne može biti niža od iznosa propisanog aktom o investicionom održavanju zgrada koji donosi jedinica lokalne samouprave, i predstavlja rezervni fond zgrade."

Investiciono održavanje predstavlja izvođenje građevinsko-zanatskih i drugih radova u cilju poboljšanja uslova korišćenja zgrade u toku njenog korišćenja.
Investiciono održavanje obuhvata aktivnosti i radove na popravci i zameni starih i postavljanju novih elemenata (krovne konstrukcije i drugih konstruktivnih elemenata zgrade, lifta, fasade, ograde, podova, plafona, zidova, hidro i termo izolacija i dr), instalacija (elektro, vodovodnih, toplotnih i dr), uređeja i druge opreme.

Skupština stambene zajednice prostom većinom donosi odluku o visini naknade za investiciono održavanje zajedničkih delova zgrade i zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade.

Ukoliko skupština stambene zajednice ne donese odluku o naplati investicionog održavanja zgrade doneće ga Opština prinudnim merama (član 61. stav 1. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada):

"U slučaju kada lica iz člana 15. ovog zakona ne izvrše potrebne aktivnosti na održavanju zgrade, a nesprovođenjem ovih aktivnosti bi mogle da nastanu štetne posledice po život ili zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti, radove na održavanju zgrade preuzima jedinica lokalne samouprave."

Službeni list grada Beograda od 26.06.2018. godine
Odluka o minimalnoj visini iznosa tekućeg održavanja zajedničkih delova zgrada, visini iznosa naknade u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika i minimalnoj visini iznosa na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade na teritoriji grada Beograda. Broj odluke: 352-88/18-C

Pravilnik o kriterijumima za utvrđivanje minimalnog iznosa za investiciono održavanje

Mišlјenje o primeni Zakona o stanovanju i održavanju zgrada

 

KONTAKT UPRAVNIKA
ON-LINE RAČUN
PVC PROZORI I VRATA

Popravka pvc i alu prozora i vrata. Brzo i profesionalno po povoljnim cenama.
Za našu zgradu specijalan popust.
Tel: +381.60.570.27.40