.

Investiciono održavanje

ODLUKA O INVESTICIONOM ODRŽAVANJU ZGRADE

Na osnovu 52,17% saglasnosti (pisanih izjava) vlasnika stanova naše zgrade dana 26.12.2018. godine na sastanku skupštine stambene zajednice usvojena je Odluka skupštine stambene zajednice o uvođenju investicionog održavanja zgrade na osnovu dole navedene odluke skupštine grada Beograda broj 352-88/18-C od 26.06.2018. godine.
Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja, a naplata počinje od 01.01.2019. godine za mesec januar 2019.

Tabelerni pregled iznosa za plaćanje investicionog održavanja naše zgrade:

Kvadratura*
Mesečni iznos za plaćanje**
(investiciono održavanje + održavanje tehničkih prostorija)
10 m2 116,60
25 m2 269,00
27 m2 289,32
34 m2 360,44
35 m2 370,60
41 m2 431,56
43 m2 451,88

* - kvadratura je preuzeta iz JKP Infostan Tehnologije i katastra (upareni podaci).
** - mesečni iznos je bruto iznos koji obuhvata dve naknade:10,16 RSD po m2 stana + iznos po m2 samostalnog dela zgrade (prostorije sa tehničkim uređajima, transformatorske stanice, skloništa i slično).

Prilog: Odluka grada Beograda o minimalnoj ceni investicionog održavanja

Službeni list grada Beograda od 26.06.2018. godine
Odluka o minimalnoj visini iznosa tekućeg održavanja zajedničkih delova zgrada, visini iznosa naknade u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika i minimalnoj visini iznosa na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade na teritoriji grada Beograda. Broj odluke: 352-88/18-C

U slučaju promene minimalne cene investicionog održavanja i upravnik zgrade će promeniti cenu koju plaćaju vlasnici stanova.

O INVESTICIONOM ODRŽAVANJU ZGRADE
KONTAKT UPRAVNIKA
SAJTOVI ZGRADA
PVC PROZORI I VRATA

Popravka pvc i alu prozora i vrata. Brzo i profesionalno po povoljnim cenama.
Za našu zgradu specijalan popust.
Tel: +381.60.570.27.40