.ČIŠĆENJE (ODRŽAVANJE HIGIJENE) STAMBENE ZGRADE

Oformljena je nova stranica koja informiše vlasnike naše stambene zgrade o održavanju higijene.
Pogledaj stranicu i informacije o čišćenju zgrade.


INVESTICIONO ODRŽAVANJE

Obaveštavam Vas da je do 15.09.2018. godine skupljeno skoro 51% pisanih saglasnosti vlasnika stanova o uvođenju investicionog održavanja naše stambene zgrade (nedostaje još 3 potpisa).
Kad se bude skupila potrebna većina (na osnovu Zakona 51%) upravnik zgrade će zakazati sastanak na kom će se doneti Odluka skupštine stambene zajednice o svemu što je i navedeno u pisanoj saglasnosti koja je dostavljena svim vlasnicima stanova naše stambene zajednice.


10.12.2018.
RADOVI NA VODOVODNOJ INSTALACIJI

Sutra 11.12.2018. godine u ranim jutranjim časovima otpočeće se sa radovima na zameni glavnog vodovodnog ventila na vertikali kupatila između stanova 4 i 5, pri čemu neće biti vode u celoj zgradi.
Nakon zamene ventila izvodiće se radovi na zameni zajedničke vodovodne cevi u stanu 59 i 67 i tom prilikom neće biti vode samo na toj vertikali.
Mole se vlasnici stanova za razumevanje i strpljenje.


27.11.2018.
SADNJA ZELENILA ISPRED ULAZA U SOLITER

Na intervenciju upravnika zgrade Gradsko zelenilo je izvršilo sadnju zelenila ispred ulaza u soliter. Upravnik je preuzeo na sebe obavezu održavanje i sečenja s tim što se zelenilo neće seći dok ne dostigne određenu visinu i širinu.

 


16.10.2018.
ZATVORENA VODA JEDNE VERTIKALE

Upravnik zgrade je zatvorio vodu kuhinjske vertikale u pravcu stanova 3 i 4 jer vlasnici stanova na petom spratu imaju zapušenje odvoda. JKP "Gradsko Stambeno" je telefonom obavešteno o problemu i izdat je nalog za rad. Očekujem dolazak majstora sutra u toku dana kao i rešavanje problema.


15.10.2018.
ZAMENA SVETLA NA HODNIKU U NIVOU PRIZEMLJA

Upravnik zgrade je zamenio jedno rasvetno telo (led) koje je pregorelo na prizemlju.


06.10.2018.
ZAMENA SVETLA NA HODNIKU NA VII SPRATU

Upravnik zgrade je zamenio rasvetno telo (neonsku cev) koje je pregorelo na VII spartu.


29.09.2018.
ZAMENA SVETLA NA HODNIKU U PRIZEMLJU

Upravnik zgrade je zamenio pregorenu led diodu novom u prizemlju zgrade.


19.09.2018.
ZAMENA SVETLA NA HODNIKU NA II I V SPRATU

Upravnik zgrade je danas zamenio pregorene led diode novim na II i V spratu.


15.09.2018.
ZAMENA SVETLA NA HODNIKU NA VIII SPRATU

Upravnik zgrade je zamenio pregoreno svetlo na VIII spratu oko 16:00 časova. Primećeno je da ne radi ni rasveta na II i V spratu, što će se zameniti ovih dana led rasvetom.


145.09.2018.
LUPANJE VRATA LIFTA NA XIII SPRATU

Upravnik zgrade je prijavio JKP Gradsko stamebno lupanje vrata lifta na XIII spratu.


03.09.2018.
ZAPUŠENA FEKALNA ŠAHTA

Na poziv upravnika zgrade JP Gradsko Stambeno je poslalo radnike Rastošnice da nam otpuše felaknu šahtu zgrade.

 


24.08.2018.
PREGORELA NEONKA STEPENIŠNE RASVETE NA 13 SPRATU

Upravnik zgrade je danas zamenio neonsku cev na stepenišnoj rasveti 13 sprata.


15.08.2018.
OBAVLJENA REDOVNA KONTROLA PP APARATA

Na poziv upravnika zgrade "Vatrosprem" doo je obavio redovan pregled PP aparata nakon isteka period od prethodne kontrole. Kontrola PP aparata se inače obavlja na svakih 6 meseci.


26.07.2018.
OSPOSOBLJEN VIDEO NADZOR

Danas su majstori PTT-KDS-a osposobili fuknciju da se video nadzor vidi u stanovima na TV prijemnicima.


25.07.2018.
ZAMENA NEONSKE CEVI NA 6 SPRATU

Upravnik zgrade je danas zamenio pregorenu neonsku cev na 6 spratu.


VIDEO NADZOR U PRIZEMLJU NAŠE ZGRADE

Upravnik zgrade je obavešten od strane PTT KDS-a da je naš video nadzor isključen sa PTT KDS mreže pa nije moguće videti 4 kamere u prizemlju naše zgrade na TV prijemnicima iako kamere u prizemlju rade 24h i snimaju dešavanja.
Majstor koji nam održava video nadzor ovih dana treba da dođe i pripremi instalaciju kako bi PTT KDS radnici ponovo prikopčali naš video nadzor na PTT KDS sistem. Posle toga će video nadzor ponovo biti moguće pratiti na TV ekranima vlasnika stanova.


03.07.2018.
CURENJE VODE IZ STANA 78

Upravnik zgrade je na prijavu komšija pozvao vlasnika stana broj 78 jer je utvrđeno da iz tog stana curi voda i širi se preko zidova u stanove ispod (na dva sprata).
Oko 22:00 su došli majstori privatno angažovani i otkopali cevi kao i utvrdili gde curi voda na cevima (jer nije problem na zajedničkim cevima već cevima koje pripadaju vlasniku stana).
Oko 23:29 su majstori završili grube radove te se uskoro očekuje puštanje vode, kako komšije ne bi bile bez vode.


02.07.2018.
ZAMENA LED RASVETE NA HODNIKU ZGRADE

Upravnik zgrade je zamenio led diode na X, XI i XII spratu koje su pregorele.


01.07.2018.
ZAMENA ELEKTRO-MEHANIČKE BRAVE NA ULAZNIM VRATIMA

Upravnik zgrade je zamenio elektro-mehaničku bravu na ulaznim vratime zgrade, jer je stara pregorela.


12.05.2018.
SADNJA CVEĆA ISPRED ZGRADE

Upravnik zgrade je posadio cveće ispred ulaza u zgradu.
Ruža je isprskana sredstvom protiv biljnih vaši.09.05.2018.
ZAMENA RASVETNOG TELA  - LED DIODE U LEVOM LIFTU

Upravnik zgrade je u levom liftu zamenio pregoreno, rasvetno, led telo.


06.05.2018.
ZAMENA RASVETNOG TELA NA PRVOM SPRATU - LED DIODE

Upravnik zgrade je oko 14:00h zamenio pregorenu led diodu novom na prvom spratu.

ULAZNA VRATA SE NE ZATVARAJU

Upravnik zgrade je oko 14:00h popravio ulazna vrata koja se nisu mogla zatvarati, jer su "pala". Vrata su podignuta i šarke pričvršćene, a pozvan je i majstor u sredu da pogleda o čemu se radi i da li postoji neko bolje rešenje po pitanju šarki na aluminijumskim vratima.


28.04.2018.
OKOPAVANJE CVETNJAKA ISPRD ZGRADE

Upravnik zgrade je okopao cveće ispred zgrade i pripremio drugi cvetnjak za sadnju novih sadnica cveća.


16.04.2018.
CVET U PRIZEMLJU ZGRADE

Upravnik zgrade je postavio cvet u prizemlju zgrade kako bi se ulepšao ulaz u hodnik, pri čemu cvet neće ometati normalno korišćenje ulaza, vlasnicima stanova.


15.04.2018.
OKOPAVANJE CVEĆA ISPRED ZGRADE

Upravnik zgrade je oko 13 časova okopao zimzelene sadnice koje je posadio u cvetnjaku ispred ulaza u zgradu. Sadnice su posađene prošle godine (na jesen) ali su tek sad krenule sa rastom. Sadnice su predviđene za kreiranje zida od zelenila visine ne duže od visine rukohvata (tako da se sadnice ne smeju seći sve dok ne narastu do željene visine).

Ispod oraha je posađena takođe jedna sadnica zimzelenog bilja koje je okopano i koje se ne sme seći i obrezivati dok ne dostigne željenu visinu.
O cveću ispred zgrade brine upravnik stambene zajednice.
Zalivanje će se obavljati svakog dana kad se čisti zgrada (ponedeljkom kad se čisti samo prizemlje i četvrtkom kad se čisti cela zgrada).


03.04.2018.
RADOVI NA VODOVODNOJ INSTALACIJI ZGRADE

03.04.2018. - upravnik zgrade je 02.04.2018. godine pozvao radnike JP Gradsko Stambeno kako bi se pronašao i otklonio problem na vodovodnoj mreži. Radnici JP Gradsko Stambeno će doći danas u našu zgradu oko 17:00 časova da utvrde da li je curenje vode u stanu broj 1, 8 i 16 nastalo od zajedničke vodovodne instalacije ili od nekog stana. Ukoliko je kvar do zajedničke instalacije radnici stambenog će otkloniti kvar, međutim ukoliko je do kvara došlo unutar stana dužnost vlasnika stana je da sanira problem o svom trošku.

04.04.2018.
RADOVI NA VODOVODNOJ INSTALACIJI ZGRADE

Na prijavu curenja vode u stanu broj 1 upravnik zgrade je pozvao majstore JP Gradsko Stambeno koji su dana 03.04.2018. godine utvrdili da postoji povremeno curenje vode na vertikali kuhinje u stanu broj 1 i 8 i ono dolazi sa drugog sprata naše zgrade, pa su u stanu broj 8 otvorili vodovodnu instalaciju i neophodno je sačekati da se curenje ponovo pojavi. Curenje vode nije u kontinuitetu, ali čim se curenje pojavi evidentiraće se pojava vode a upravnik zgrade će pozvati majstore na teren kako bi utvrdili da li je problem u zajedničkoj instalaciji stambene zajednice ili je problem do nekog stana (odvod ili dovod vode instalacije u nekom stanu).

Ukoliko je problem do zajedničke instalacije stambena zajednica će otkloniti problem o trošku sredstava tekućeg održavanja koja se nalaze kod JP Gradskog Stambenog, a ako je u pitanju problem u instalaciji koja pripada stanu, vlasnik stana je u obavezi otkloniti kvar o svom trošku.


02.04.2018.
ZAMENA SREDNJEG LED REFLEKTORA

01.04.2018. - upravnik zgrade je zamenio srednji led reflektor ispred ulaza u zgradu jer je pregoreo. Ugrađen je nov reflektor.


01.04.2018.
SASTANAK SKUPŠTINE STAMBENE ZAJEDNICE SUSEDNE ZGRADE

01.04.2018. - upravnik stambene zajednice, na poziv vlasnika stanova, je prisustvovao sastanku susedne zgrade u ulici Bulevar Mihaila Pupina br. 169 kako bi im pružio savete za daljnji rad i bolju organizaciju njihove stambene zajednice.


25.03.2018.
OBELEŽAVANJE IZLAZA IZ ZGRADE

25.03.2018. - danas je upravnik zgrade postavio svetleću tablu "IZLAZ" koja usmerava ljude u slučaju evakuacije na izlaz iz zgrade, što je u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara Republike Srbije.


23.03.2018.
ČIŠĆENJE SNEGA ISPRED ULAZA U ZGRADU

Upravnik zgrade je u periodu od 08:00 do 08:40 čistio sneg sa platoa ispred ulaza u zgradu.
Posle čišćenja posuta je so kako bi se sneg topio.


22.03.2018.
ČIŠĆENJE SNEGA ISPRED ULAZA U ZGRADU

Upravnik zgrade je u periodu od:
- 17:40 do 18:40 i
- 18:00 do 00:00 časova
čistio sneg sa platoa ispred ulaza u zgradu.
Posle čišćenja posuta je so kako bi se nov sneg odmah topio.


21.03.2018.
ČIŠĆENJE SNEGA ISPRED ULAZA U ZGRADU

Upravnik zgrade je u periodu od 07:00 do 07:40 čistio sneg sa platoa ispred ulaza u zgradu.
Posle čišćenja posuta je so kako bi se nov sneg odmah topio.


18.03.2018.
VANREDNO GENERALNO ČIŠĆENJE PRVOG SPRATA

Vanredno generalno čišćenje prvog sprata koje se sastoji od čišćenja brusilicom cokli na prvom spratu, pranja vrata liftova i rukohvata.
Sa današnjim danom su završeni svi spratovi - svi su generalno očišćeni.


18.03.2018.

ZAMENA RASVETNOG LED TELA U DESNOJ LIFT KABINI

Upravnik zgrade je zamenio svetlo u denoj lift kabini koje je pregorelo ugradivši novo led rasvetno telo.

01.03.2018.
DOSTAVA RAČUNA ZA MESEC MART

Danas su oštampani računi za mesec mart 2018. godine i biće dostavljeni vlasnicima stanova u poštanske sandučiće u toku popodneva.


28.02.2018.
ZAMENA PREGORENE NEONKE NA VII SPRATU


Danas oko 19:45 časova upravnik zgrade je zamenio pregorenu neonku na VII spratu sa novim rasvetnim LED osvetlenjem.


19.02.2018.
STANJE VODOMERA

Danas je upravnik zgrade očitao i dostavio stanje vodomera zgrade JP BVK.
Detaljnije o očitavanju stanja vodomera.16.02.2018.
POSTEPENO GENERALNO ČIŠĆENJE STAKLA NA SPOLJNOJ KONSTRUKCIJI LIFTA

Danas je od 15:00 do 17:00 čišćeno staklo na spoljnoj konstrukciji lifta na 13 i 12 spratu.
Stakla će se prati postepeno dok se ne operu sva do prizemlja.
Inače stakla nisu nikako čišćenja od 1962. godine.Pored stakla danas su oprane i lift kabine generalno.

13.02.2018.
SAT U PRIZEMLJU ZGRADE

Upravnik zgrade je uprizemlje, nasuprot ulaznih vrata postavio digitalni sat sa meračem temperature i vlažnosti vazduha.
Sat je inače poklon upravnika stambenoj zajednici.

13.02.2018.
SERVIS PROTIV POŽARNIH APARATA

Upravnik zgrade je pozvao preduzeće Vatrosprem da izvrši redovnu kontrolu i pregled svih protiv požarnih aparata naše stambene zajednice. Detaljnije o pp opremi naše stambene zajednice.

12.02.2018.
PRIJAVLJEN KVAR LEVOG LIFTA

- Upravnik zgrade je 12.02.2018. godine oko 09:00 časova  prijavio JP Gradsko Stambeno kvar levog lifta, odnosno kvar diktatora u nivou prizemlja, koji ne zatvara vrata kako treba i time blokira rad celog lifta.
- 13.02.2018. godine upravnik zgrade je ponovo prijavio isti kvar (oko 12:00 h) JP "Gradsko stambeno" jer niko od majstora nije došao juče na poziv.
- 14.02.2018. godine upravnik zgrade je ponovo prijavio isti kvar (oko 10:20h) JP "Gradsko stambeno" jer niko od majstora nije došao već dva dana da zameni diktator i lanac na vratima levog lifta u prizemlju.
- Kvar lifta je otklonjen 14.02.2018. godine oko 12:00 časova.

15.01.2018.
UKLONJENI NOVOGODIŠNJI UKRASI

Danas je upravnik zgrade odložio sve novogodišnje ukrase, iz prizemlja zgrade, u zajedničke prostorije i koristiće se za sledeću Novu godinu.

STANJE VODOMERA ZGRADE
Dostavljeno je stanje vodomera zgrade BVK.

14.01.2018.
SNEG - POSIPANJE SOLI ISPRED ULAZA U ZGRADU

Upravnik zgrade je oko 23:00h posuo so ispred ulaza u zgradu (plato za prilaz zgradi) kako bi se sneg topio i izbeglo stvaranje leda ispred ulaza u zgradu.

12.01.2018.
EVAKUACIONI PLANOVI I UPUTSTVO ZA POSTUPANJE U SLUČAJU POŽARA

Danas je upravnik zgrade postavio na sve spratove evakuacione planove sa uputstvom za postupanje u slučaju požara u aluminijumskim ramovima, A3 formata.

09.01.2018.
ZAMENA AUTOMATA ZA ZATVARANJE VRATA

Upravnik zgrade je oko 12:30h zamenio automat za zatvaranje ulaznih vrata zgrade, u prodavnici za drugi, jer je prethodnom procurelo ulje na osovini. Montiran je nov automat.
Nov automat nije naplaćen jer je reč o reklamaciji već kupljenog od dana 19.12.2017. godine.

   


07.01.2018.
PREGOREO OSIGURAČ U NIVOU PRIZEMLJA

U našoj stambenoj zgradi je pregoreo osigurač u nivou prizemlja jer je pregoreo transformator neonke. Neonka je zamenjena i umesto nje postavljena je nova led dioda.
Svetlo u nivou prizemlja je osposobljeno oko 11 časova.

 


01.01.2018.
EVAKUACIONI PLAN - UPUTSTVO O POSTUPANJU U SLUČAJU POŽARA

U našoj stambenoj zgradi u nivou prizemlja, danas oko 17:00h, upravnik zgrade je postavio evakuacioni plan sa uputstvom o postupanju u slučaju požara.

30.12.2017.
POSTAVLJANJE PP APARATA

Dana 30.12.2017. godine upravnik zgrade je postavio protiv-požarne aparate na svaki sprat zgrade (ukupno 14 pp aparata).
Svi pp aparati su pokriveni video nadzorom.
Više o protiv-požarnoj zaštiti.30.12.2017.
ZAMENA DVA REFLEKTORA NA ULAZU U ZGRADU

Dana 30.12.2017. oko 10:00 upravnik zgrade je zamenio dva pregorela led reflektora. Postavljeni su drugačiji modeli reflektora u odnosu na prethodne jer su kvalitetniji po rečima prodavca.
Novi reflektori nisu plaćeni jer su reklamirani u periodu trajanja garancije.

29.12.2017.
HITNE INTERVENCIJE - KRATKOTRAJAN PREKID VODE

Dana 29.12.2017. oko 22:30 kratkotrajno je isključena voda u zgradi zbog poplave u stanu br 16. Vodosnadbevanje je stabilizovano oko 23:30h.

29.12.2017.
OBELEŽAVANJE SPRATOVA SA VIDEO NADZOROM

Dana 29.12.2017. upravnik zgrade je pored protivpožarnih aparata, na svim spratovima, postavio obeležje: VIDEO NADZOR.
 

28.12.2017.
RADOVI NA VIDEO NADZORU

Dana 28.12.2017. postavljeno je 7 video kamera koje nadziru protivpožarnu opremu zgrade, 1 kamera koja nadzire buduću biciklarnicu i 1 dodatna kamera u prizemlju zgrade koja nadzire ulaze i poštanske sandučiće.
Video nadzor je pušten u rad 30.12.2017. godine

26.12.2017.
PRIVREMEN PREKID VODE

Dana 27.12.2017. (sreda) doći će do kratkotrajnog prekida vode u periodu od 18:30 - 19:15 zbog zamene vodovodnih ventila u stanu 84. Mole se stanari za razumevanje.

26.12.2017.
VIDEO NADZOR PROTIVPOŽARNE OPREME

Dana 27.12.2017. godine otpočeće se sa radovima na postavljanju video nadzora PP opreme i biciklarnice na osnovu Odluke skupštine stambene zajednice od dana 20.11.2017. godine.

24.12.2017.
POSTAVLJENA JELKA U PRIZEMLJU ZGRADE

Dana 24.12.2017. upravnik zgrade je postavio novogodišnju jelku u prizemlju zgrade, kako bi se svima nama ulepšali novogodišnji i božićni praznici.

21.12.2017.
ZAMENA HIDRAULIK UREĐAJA NA ULAZNIM VRATIMA ZGRADE

Upravnik zgrade je kupio jači hidraulik "BRANO" za ulazna vrata zgrade jer postojeći ne zatvara ulazna vrata zgrade u periodu hladnijih dana zbog jakog vetra i promaje te je danas preduzeće SIM MONT doo izvršilo ugradnju novog hidraulika.
Nov hidraulik sad zatvara ulazna vrata zgrade.

18.12.2017.
UGOVOR O ČIŠĆENJU STAMBENE ZGRADE

Danas je upravnik podelio svim vlasnicima stanova obaveštenje u poštanske sandučiće kojim se vlasnici stanova obaveštavaju da je Ugovor o čišćenju stambene zgrade sa JP Gradsko Stambeno raskinut tek od 01.01.2018. godine. Prilikom podnošenja zahteva za raskid Ugovora upravniku je usmeno rečeno da se ugovor raskida od 01.12.2017. međutim nakon pismenih insistiranja dobili smo obaveštenje da se ugovor raskida od 01.01.2018. godine.
Vlasnici stanova koji su izvršili uplatu čišćenja zgrade za decembar 2017. godine neće platiti za januar 2018. godine, već će im se uplata za decembar prebaciti za januar 2018. godine.
Vlasnici stanova koji nisu izvršili uplatu za decembar dobiće račune za januar 2018. godine.

To znači da će vlasnici stanova u decembru 2017. godine dobiti račun JP Infostan za čišćenje za novembar 2017. i u januaru za decembar 2017. godine.

17.12.2017.
ZAMENA NEONKE NA 10 SPRATU

Oko 17:30h zamenjena je neonska cev na 10 spratu, koja je pregorela.

13.12.2017.
NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE ULAZA ZGRADE

Oko 17:00h stavljena je ukrasna mašna na staklo ulaznih vrata kao i lampice u prizemlju zgrade u duhu novogodišnjeg ukrašavanja ulaza.
Jelka će biti postavljena nešto kasnije - oko 20.12.2017. godine.
Novogodišnje lampice su poklon upravnika zgradi, a zlatne ukrasne trake su poklon vlasnice stana br 65 naše zgrade.

09.12.2017.
ZAMENA LED DIODA NA ULAZU ZGRADE

Oko 12:30h upravnik zgrade je zamenio dve led diode koje su na ulazu u našu zgradu pregorele.
Nakon zamene dioda očišćeno je i oribano vanredno prizemlje i plato ispred ulaza u zgradu.

01.12.2017.
UGRADNJA UTIČNICA NA SPRATOVIMA

Danas je upravnik zgrade montirao (ukupno 10 utičnica) na plafonu svakog sprata, gde je to bilo moguće, koje će služiti majstorima za radove u zgradi, kako ne bi uzimali struju iz stanova. Utičnice će odlično poslužiti za mašinsko čišćenje spratova.


27.11.2017.

OBELEŽAVANJE ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA STAMBENE ZGRADE

Dana 27.11.2017. obeležene su ostave po Odluci skupštine stambene zajednice nazivom: "ZAJEDNIČKA PROSTORIJA-OSTAVA".


27.11.2017.

ČIŠĆENJE STAMBENE ZGRADE

Dana 27.11.2017. podnešen je zahtev za raskid ugovora o čišćenju zgrade sa JP "Gradsko stambeno" na osnovu odluke skupštine stambene zajednice od 24.11.2017. godine koje se naplaćuje preko računa Infostana te se vlasnici stanova obaveštavaju da će u decembru mesecu 2017. godine dobiti račun za čišćenje za mesec novembar 2017. godine koje plaćaju preko priznanice Infostana kao i da će u istom mesecu dobiti račun za mesec decembar 2017. godine.

Sve uplate se obavljaju u pošti ili banci na osnovu računa koje će vlasnici stanova dobiti u poštanske sandučiće početkom decembra meseca 2017. godine.


24.11.2017.

SASTANAK SKUPŠTINE STAMBENE ZGRADE

Dana 24.11.2017. godine u 14:00 časova održan je drugi sastanak skupštine stambene zajednice na kom su donešene odluke po pitanju dnevnog reda:

 1. Video nadzor na stepeništu zgrade
 2. Održavanje higijene zgrade
 3. Namena zajedničkih prostorija
 4. Planirani radovi u zgradi

Svi vlasnici stanova su u svojim poštanskim sandučićima dobili obaveštenja o prikupljanju pisanih saglasnosti vlasnika stanova po gore navedenim tačkama na osnovu kojih je prikupljeno 84 potpisa vlasnika stanova za saglasnost po pitanju tačke 1 i 78 potpisa vlasnika stanova za saglasnost po pitanju tačke 2, 3 i 4 dnevnog reda.
Na osnovu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada i broja saglasnih vlasnika stanova donešene su i odluke u navedenim tačkama dnevnog reda.
Detalji o odlukama su istaknuti na oglasnoj tabli u prizemlju stambene zgrade.


20.11.2017.

SASTANAK SKUPŠTINE STAMBENE ZGRADE

Dana 24.11.2017. godine u 14:00 časova zakazuje se drugi sastanak skupštine stambene zajednice sa sledećim dnevnim redom:

 1. Video nadzor na stepeništu zgrade
 2. Održavanje higijene zgrade
 3. Namena zajedničkih prostorija
 4. Planirani radovi u zgradi
 5. Ostalo

Sastanak će se održati u prostoriji garaže.


15.11.2017.

DOSTAVLJENO STANJE VODOMERA STAMBENE ZGRADE

Oko 12:00h upravnik zgrade je dostavio stanje vodomera BVK kako ne bi dolazilo do povećanih računa vlasnicima stanova u našem soliteru.
Pregled stanja vodomera.


13.11.2017.

OREZIVANJE RUŽE I SADNJA (rasađivanje) SADNICA NA ULAZU ZGRADE

Oko 16:00h upravnik zgrade je orezao ružu ispred ulaza u soliter čime je pripremio za sledeću godinu.
Orezane grane ruže su rasađene u cvetnjak, ispod prozora, stana u prizemlju zgrade čime je posađeno 9 sadnica.
Sadnice su zaštićene plastičnim flašama koje štite mlade sadnice od mraza.


02.11.2017.

PUNJENJE HIDRAULIČNOG ULJA U AUTOMAT ZA ZATVARANJE ULAZNIH VRATA

Oko 16:00h upravnik zgrade je ispraznio ulje iz automata za zatvaranje vrata i napunio novo hidraulično ulje što daje bolji rezultat kod rada samog automata.
Pored navedenog hidraulično ulje koje je sipano podnosi temperaturne razlike od -20 do +50 stepeni.


28.10.2017.

UGRADNJA LED RASVETE I UTIČNICE ZA STRUJU

Oko 16:00h upravnik zgrade je postavio led rasvetno telo u predsoblju, pre izlaska na zajedničku terasu, gde rasveta nije ni postojala, kao i jednu utičnicu koja će služiti majstorima kad se obavljaju radovi u zgradi, da imaju gde koristiti struju.


27.10.2017.

ZAMENJENA NEONKA NA XIII SPRATU ZGRADE

27.10.2017. oko 13:00h upravnik zgrade je zamenio pregorenu neonku novim led rasvetnim telom.

 

Upravnik zgrade ima u vidu potrebu da se uradi krečenje solitera sa unutrašnje strane, što će se uraditi čim za to bude bilo dovoljno finansijskih sredstava, uzimajući u obzir prioritete i dogovore na sastancima zgrade.


26.10.2017.

PREGORELA NEONKA NA XIII SPRATU ZGRADE

Sutra 27.10.2017. godine u toku dana upravnik zgrade će zameniti neonku koja je na 13. spratu pregorela i ugraditi novu led diodu.


26.10.2017.

ZAMENJEN CILINDAR NA ULAZNIM VRATIMA ZGRADE

Zbog otežanog otključavanja cilindra na ulaznim vratima zgrade upravnik zgrade je oko 14:30h zamenio cilindar novim, koji se otvara istim ključem kao i dosadašnji.


25.10.2017.

POSTAVLJANJE OKAPNICE NA ZAJEDNIČKA VRATA

Usled jake kiše koja je padala na zajednička vrata, na zajedničkoj terasi, i ulazila u našu zgradu, upravnik zgrade je pozvao majstore koji su nam ugradili PVC stolariju da postave dodatnu zaštitu od kiše na vratima.
Postavljena je okapnica koja ne dozvoljava kiši da ulazi u zajedničku prostoriju, kao i okapnice ispod stakla za kondez.
Pored navedenog silikoniran je spoj betona i PVC vrata kako bi se sprečio ulazak kiše na tom delu.


19.10.2017.

KOPIJA PLANA STAMBENE ZAJEDNICE

Upravnik zgrade je izvadio kopije planova stambene zgrade u Istorijskom arhivu Beograda  za nivo: suteren, prizemlje, 1, 10, 11, 12 sprat i potkrovlje, koji mu trebaju zbog pravljenja evakuacionih planova kao sastavnog dela protivpožarne opreme.
Ukoliko je neko od vlasnika stanova zainteresovan za uvid u kopiju plana naše zgrade može to obaviti na pismeni zahtev kod upravnika stambene zajednice.


19.10.2017.

STANJE VODOMERA

Upravnik zgrade je BVK dostavio stanje vodomera od 15.10.2017. stambene zajednice.


12.10.2017.

ZAMENA DELOVA NA LIFTU

Danas su zamenjeni delovi na oba lifta: držači tegova i detektori za sajle usled čega liftovi nisu radili povremeno.

 


10.10.2017.

ČIŠĆENJE PRIZEMLJA ZGRADE

Upravnik zgrade je oribao prizemlje i plato ispred ulaznih vrata zgrade.
 


10.10.2017.

ZAMENA ČESME U ZAJEDNIČKOJ PROSTORIJI U PRIZEMLJU ZGRADE

Upravnik zgrade je zamenio staru česmu i postavio novu u zajedničkoj prostoriji u prizemlju našeg solitera koja je namenjena za održavanje higijene naše stambene zgrade.


09.10.2017.

ZAMENA ČESME U ZAJEDNIČKOJ PROSTORIJI U PRIZEMLJU ZGRADE

Upravnik zgrade će u utorak 10.10.2017. godine zameniti česmu u zajedničkoj prostoriji koja se nalazi u prizemlju naše zgrade, jer stara ne radi, a i ugrađena je kad je napravljena zgrada (1962). Radovi na zameni česme će početi oko 13:00h tako da se može desiti da samo jedna vertikala (stanova 4 i 5) nema vodu u kupatilu ili cela zgrada. Radovi ne bi trebali trajati duže od jednog sata.


06.10.2017.

POSAĐENO ZIMZELENO CVEĆE ISRED ULAZA

Danas je upravnik zgrade posadio devet sadnica zimzelenog cveća ispred ulaza u našu stambenu zgradu.

   


03.10.2017.

UVOĐENJE NOVE INSTALACIJE MTS-a - TELEKOMA SRBIJE

Danas su u našem soliteru započeli radovi na uvođenju nove instalacije MTS-a, Telekoma Srbije preko koje će se pružati usluge vlasnicima stanova.

U garaži su ugrađena dva ormara koji su sastavni deo opreme u vlasništvu mts-a.


29.09.2017.

FARBANJE ZIDA ZAJEDNIČKE TERASE

Danas je upravnik ofarbao deo zida zajedničke terase fasakrilom (bojom koja je namenjena za fasadu i koja je otpornija na spoljne vremenske uslove od jupola).
Drugi deo zida, koji nije farban, premazan je hidroizolacionim premazom preko kog ne ide fasadna boja.
Zid je poslednji put farbao upravnik 2005. godine i vreme je da se ponovo premaže kako zid ne bi upijao vlagu i prenosio je na niže spratove.

     


27.09.2017.

POMERENO VREME PALJENJA SVETLA ISPRED ULAZA U SOLITER

Danas je upravnik zgrade pomerio paljenje svetla ispred ulaza u soliter tako što će se sad svetlo paliti oko 17:30 umesto u 18:50h.


23.09.2017.

PREMAZ HIDROIZOLACIJE SOLARFLEX BOJOM

Danas je upravnik zgrade nov hidroizolacioni sloj na betonskoj cokli, na zajedničkoj terasi, premazao SolarFlex bojom koja ima namenu da zaštiti hidoizolaciju od velikih vrućina, jer reflektuje toplotu.

     


22.09.2017.

DERATIZACIJA ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA STAMBENE ZGRADE

Danas je obavljena deratizacija svih zajedničkih prostorija naše stambene zgrade o čemu je postavljeno vidno obaveštenje na ulazu u zajedničke prostorije u prizemlju kao i u garaži.


20.09.2017.

ZAMENA HIDRAULIKA NA INTERFONSKIM VRATIMA

Danas je preduzeće Sim Mont d.o.o. izvršilo nabavku i zamenu hidraulika (oko 16:30h) na ulaznim vratima našeg solitera.
Starom hirdauliku je iscurelo ulje i nije ga više moguće koristiti.

 


20.09.2017.

ZAMENA BRAVE NA INTERFONSKIM VRATIMA

Danas je upravnik reklamirao novu bravu (oko 11:50h) za interfonska vrata i zamenio je drugom.
Nova brava pamti kad pritisnete dugme tako da je moguće pritisnuti dugme i nakon toga otvoriti vrata - ne mora odjednom da se pritisne dugme i otvore vrata.


18.09.2017.

DRUGI SLOJ HIDROIZOLACIONOG PREMAZA NA ZAJEDNIČKOJ TERASI

Danas je upravnik naneo drugi sloj Poliazbitola (hidroizolacionog sloja) na betonsku coklu na zajednčkoj terasi. Za radove je utrošeno 5 kg Pliazbitola.
Preostaje još samo da se, nakon dobrog sušenja Poliazbitola, nanese zaštitna boja Solarfex.
 


17.09.2017.

ZAMENA PREGORELOG REFLEKTORA, FARBANJE STUBA I COKLE NA DNU ZIDOVA KOD ULAZA U SOLITER

Danas je upravnik zamenio pregoreni reflektor novim (treći po redu ispred ulaza iznad same radnje) - stari će reklamirati kod prodavca.

Danas je ofarban stub ispred ulaza u soliter jer je bio jako prljav i napravljena je cokla masnom bojom, kako bi se sprečilo prljanje zida od krpe kojom čistačica riba zgradu i od naslanjanja radnika iz prodavnice na stub.

       


16.09.2017.

ZAMENA NEONKE I BRAVE

 • Danas je upravnik zamenio neonku kojoj je pregorelo transformator, na drugom spratu, i zamenio je novom led diodom.
 • Pored zamene neonke zamenjena je i električna brava na ulaznim vratima solitera, jer je stara kočila i pravila problem stanarima prilikom izlaska iz solitera.
 • Na ulazna vrata je stavljena (jedna strana) nova dihtung guma, jer je stara oštećena - pokidana što će doprineti boljem dihtovanju ulaznih vrata, posebno u zimskom periodu.
 • Oko 15:40h upravnik je preuzeo jedan stari PP aparat koji se nalazio u maloj prostoriji na trećem spratu i na molbu zakupca te prostorije (zajednička prostorija) zamenio sijalicu.


15.09.2017.

NABAVKA SOLI ZA POSIPANJE U ZIMSKOM PERIODU

Danas je upravnik dovezao so za posipanje ispred ulaza naše zgrade, u zimskom periodu čime je naš soliter obezbeđen sa solju za zimski period.

 

STANJE VODOMERA

Dostavljeno je stanje našeg vodomera BVK.
Pregled stanja vodomera
 


14.09.2017.

HIDROIZOLACIJA BETONSKE COKLE NA ZAJEDNIČKOJ TERASI

Danas je upravnik naneo sloj Poliazbitola na betonsku coklu na zajedničkoj terasi kako beton ne bi upijao vlagu kad pada kiša ili u toku snežnih dana. Za radove je utrošena jedna kanta od 22 kg Poliazbitola.

                 


07.09.2017.

PRIZUŽBE VLASNIKA STANOVA ZBOG BESKUĆNIKA PORED NAŠE ZGRADE

Zbog mnogobrojnih prizužbi vlasnika stanova na beskućnika na klupama pored našeg solitera, koji vrši nuždu pored naših kontejnera što ni malo ne dolikuje s obzirom na sredinu u kojoj se nalazi i na veću količinu smeća oko klupe koje je beskućnik prikupio upravnik je pozvao Komunalnu policiju sa ciljem da beskućnika preuzme nadležna služba, međutim upravnik je obavešte da je za takve probleme nadležan MUP.
Na zahtev upravnika MUP je izišao na teren i udaljio beskućnika,koji se sad nalazi pored drugog solitera.


05.09.2017.

OFARBAN RUKOHVAT ISPRED ULAZA U ZGRADU

Danas je upravnik ofarbao rukohvat koji se nalazi ispred ulaza u zgradu. Na rukohvatu su vidno istaknuta upozorenja da je farba sveža kako se niko ne bi umazao bojom.

   

OFARBANI SU METALNI STUBOVI  NA ZAJEDNIČKOJ TERAS KOJI DRŽE ŽICU ZA SUŠENJE VEŠA


04.09.2017.

OFARBAN OLUK I LIM NA ZAJEDNIČKOJ TERASI

Danas je upravnik ofarbao lim koji prekriva zid zajedničke terase, kao i oluk, da bi se zaštitio od daljeg propadanja i rđanja.

 

Narednih dana bi se trebali ofarbati nosači žica za sušenje veša, na zajedničkoj terasi, kao i rukohvat ispred ulaza u zgradu.


01.09.2017.

PROMENA BROJA RAČUNA STAMBENE ZAJEDNICE

Stambena zajednica je otvorila nov dinarski račun kod Banca Intesa AD Beograd broj: 160-487376-29
Račun kod EFG Eurobanke će se zatvoriti 08.09.2017. godine.


30.08.2017.

PRIJAVA KAPANJA VODE U STANU

Na osnovu pritužbe vlasnice stana broj 31 da joj curi voda sa plafona u kupatilu upravnik stambene zajednice je otišao kod komšinice iznad i utvrdio da je problem odvod od kade u kupatilu.
Komšinica će svoj problem otkloniti o svom trošku jer je reč o kvaru odvoda vode u stanu, koji pripada stanu a ne zajedničkim delovima instalacije stambene zajednice.


27.08.2017.

KAPANJE KLIMA UREĐAJA KOMŠIJAMA

Na osnovu pritužbe vlasnice stana broj 57 da joj kaplju klime sa viših spratova na njenu klimu, fasadu i prozore, upravnik se lično uverio da su navodi vlasnice tačni i pismeno, kao i usmeno, obavestio vlasnike stanove čije klime kaplju da to spreče.
Zahvaljujem se komšijama čije su klime kapale što su otklonili problem.
Inače za ove probleme je nadležna komunalna inspekcija na osnovu Odluke o komunalnom redu grada Beograda.


21.08.2017.

PROSTORIJA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE NAŠEG SOLITERA

Upravnik zgrade je očistio i ofarbao vrata zajedničke prostorije u nivou prizemlja a koja će služiti čistačicama za uzimanje vode, odlaganje pribora za održavanje higijene, kao i hemijskih sredstava za čišćenje koje stambena zajednica nabavlja o svom trošku. U prostoriji postoji dovod vode i česma, koju bi trebalo zameniti ovih dana jer se može otvarati samo sa kleštima. Takođe je potrebno zameniti i odvod koji pomalo propušta vodu pa će se i to uraditi u narednim mesecima.

   

ZAMENA PREGORELIH NEONKI

Na 12 spratu (levi deostepeništa)  i na 2 spratu (desni deo stepeništa) danas je postavljena nova led dioda umesto neonki kojima su pregoreli transformatori.
Kako koja neonka bude pregarala (uzimajući u obzir da su stare) umesto njih će se postavljati led diode.


20.08.2017.

PROTIVPOŽARNI APARATI

Upravnik zgrade je popisao serijske brojeve PP aparata koji će se nalaziti na spratovima te će krađa biti prijavljena MUP-u a stambena zajednica će dignuti krivičnu tužbu protiv lica koja oštete ili otuđe našu zajedničku imovinu.


19.08.2017.

UGRADNJA ORMARIĆA ZA PROTIVPOŽARNE APARATE

Oko 12:00h u našem soliteru su ugrađeni metalni ormarići za protivpožarne aparate. Ormarići su stavljeni na svaki sprat.

Na nivou prizemlja je postavljen ormarić sa PP aparatom tipa S6-A.

U toku je prikupljanje potpisa (saglasnosti) vlasnika stanova da se svi PP aparati pokriju sa video kamerama koje će snimati 24h.


17.08.2017.

ZAMENJENA NEONKA LED DIODOM

Oko 17:30h upravnik zgrade je zamenio pregorelu neonku u prizemlju, kojoj su pregoreli sinoć transformatori sa novom led diodom.


16.08.2017.

PREGORELA NEONKA U PRIZEMLJU ZGRADE

Oko 23h pregorela je jedna neonka u prizemlju solitera koju će zameniti upravnik led diodom u toku sutrašnjeg dana.
Prilikom pregaranja neonke nestala je struja u prizemlju jer su transformatori neonskih rasvetnih tela jako lošeg kvaliteta.Neonka je isključena sa napona struje zgrade a automatski osigurač uključen kako naš soliter ne bi ostao u mraku u delu prizemlja u noćnim satima.POPRAVLJENA INTERFONSKA BRAVA

Oko 23h upravnik je primetio da se ulazna vrata ne zaključavaju iako nisu otključana.Otvaranjem brave utvrđeno je da je povratna opruga kočnice u bravi oslabila. Opruga je malo raširena i sad brava radi kako treba, odnosno podiže kočnicu i drži vrata zaključanima.


DETALJNO ČIŠĆENJE DELA STEPENIŠTA I HODNIKA NAŠEG SOLITERA

Danas je upravnik zajedno sa čistačicom čistio hodnik i stepenište od 7 sprata do prizemlja.
Prošle srede 09.08. je čišćeno stepenište od 14 sprata do 7 sprata.
Od sledeće srede 23.08. se čisti redovno naša stambena zgrada (ceo soliter).

Ovo čišćenje je urađeno detaljno žicom i sirćetom, kako bi se oprale velike naslage prljavštine. Prilikom čišćenja utvrđeno je da je na pojedinim mestima prljavština bila tolika kao da je niko nije nikad čistio stepenište i hodnik od 1962. godine od kada je naš soliter useljen.
 


16.08.2017.

SAGLASNOST VLASNIKA STANOVA ZA IZBOR UPRAVNIKA STAMBENE ZAJEDNICE

Na dan dobijanja Rešenja Opštine Novi Beograd o registraciji stambene zajednice, za upravnika Madžarević Zorana je glasalo 65 vlasnika stanova.
Do danas 16.08.2017. 83 vlasnika stanova je dalo saglasnost za predloženog upravnika zgrade.
Zahvaljujem se svim vlasnicima stanova našeg solitera na ukazanom poverenju u nadi da će život u našem soliteru biti još lepši i prijatniji.

 


15.08.2017.

PODEŠAVANJE HIDRAULIKA NA ULAZNIM VRATIMA ZGRADE
Upravnik zgrade je oko 15:00h podesio hidraulik na ulaznim vratima zgrade, kako bi se sprečilo lupanje ulaznih vrata.


09.08.2017.

ČIŠĆENJE HODNIKA ZGRADE
Upravnik zgrade je zajedno sa čistačicom pomogao čišćenje hodnika u soliteru. Stepeniste je jako prljavo pa su se danas čistili gornji spratovi (od 14 do 7 sprata) i stepenište. Hodnici su čišćeni vodom, praškom za veš i alkoholnim sirćetom. Mrlje su na nekim mestima uklanjane žičanim sunđerom.
Sledeće srede ćemo očistiti hodnik i stepenište od 7 do 1 sprata.
Prizemlje je očišćeno i prebrisano jer se ovih nedelja čistilo detaljno pa nije potrebno detaljno čišćenje.

Ako ima dobrovoljaca koji žele pomoći u čišćenju hodnika naše zgrade mogu nam se priključiti u sredu 16.08.2017.godine od 09:00h

Donje dve slike prikazuju nakupljenu prljavštinu iščišćenu žicom.

Donja slika prikazuje očišćen deo:


07.08.2017.

Upravnik zgrade je, na zahtev mnogih vlasnika stanova, poslao zahtev JP Gradska čistoća da se reši problem podzemnih kontenera jer su postali nebezbedni za korišćenje (lim na koji staju ljudi kad odlažu smeće je truo te postoji mogućnost da se neko povredi).

Pored navedenog traženo je i da se betonska kanta pored klupe ukloni, jer tu nikad nije ni bila, a stvara velike probleme jer se retko kad prazni, pa se njenim postojanjem gomila smeće ispred zgrade. Vlasnici stanova za odlaganje smeća koriste nadzemne i podzemne kontejnere pa nam nije potrebna i betonska kanta.

   


05.08.2017.

Skinuti su svi dopisi i sva obaveštenja sa oglasne table u prizemlju naše zgrade. Tabla je oprana i postavljena su nova obaveštenja.

04.08.2017.

Zamenjen jedan reflektor koji je pregoreo i ovih dana će biti reklamiran, jer mu je garancija godinu dana.

03.08.2017.

PROMENA PEČATA ZGRADE

Na osnovu člana 16. stav 9. Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada naša stambena zgrada je promenila pečat na kom sad u krugu piše "STAMBENA ZAJEDNICA NOVI BEOGRAD" a u sredini je adresa zgrade.
Svi dokumenti stambene zgrade doneti pre novog pečata ostaju na snazi.
Ovih dana će biti urađena promena naziva zgrade na PIB-u kao i u banci (menjanje OP obrasca).

02.08.2017.

Naša stambena zgrada je na osnovu Sastanka i Odluke stambene zajednice upisana u registar stambenih zajednica o čemu je izdato i Rešenje Opštine Novi Beograd.

31.07.2017.

Ofarban stub između dvoje vrata na ulazu u naš soliter.

Zatvorene rupe na plafonu ispred ulaza u soliter. Rupe su ostale od prethodno ugrađenih neonki koje su se pokazale kao loše rešenje jer se često kvare.

Zatvorene su i rupe na plafonu pored levog lifta.

29.07.2017. - ofarban zajednički zid na ulazu u soliter.

25.07.2017. - U popodnevnim časovima oprani su PVC plafoni naših liftova i postavljeno novo led svetlo.27.06.2017. - Zamenjeno 1 rasvetno neonsko telo (pregorelo) na XI spratu led rasvetom.

13.06.2017. - Zamenjen 1 reflektor na ulazu u soliter koji je pregoreo (koji se nalazi iznad spusta za invalide).

12.06.2017. - Zamenjena neonka na V spratu kojoj su pregoreli transformatori. Postavljena led dioda.

08.06.2017. - Zamenjena stakla na interfonskoj tabli koja nam je NN lice išvrljalo sprejem 05.12.2016. godine

05.06.2017.- popravljena je interfonska brava (zamenjena novom) na ulaznim vratima solitera kao i interfon koji nije radio.

02.06.2017. - Neonka na 3 spratu je zamenjena led diodom jer su neonki pregoreli transformatori.

29.05.2017. - Radnici preduzeća JKP Beogradski vodovod i kanalizacija pozvani da otpuše fekalnu šahtu koja pripada gradu Beogradu koja je prelivala na zelenu površinu pored ulaza u garažu. Kvar je otklonjen vrlo brzo nakon telefonski prijavljenog kvara.

28.05.2017. - završeni su radova na krovu našeg solitera koji su se sastojali od farbanja i popunjavanje rupa gitom, lepljenje popucanog stakla silikonom kao i farbanje ventilacionih otvora.
Utvrđeno je da su dva ventilaciona otvora propala pa ćemo i njih zameniti i ofarbati (propali otvori nisu farbani jer im treba zamena novim).


               

27.05.2017. - započeti radovi na farbanju staklene kupole na krovu našeg solitera. Radovi obuhvataju farbanje i popunjavanje rupa gitom, lepljenje popucanog stakla silikonom (jer je staklo armirano pa je jače a lepi se da ne bi slučajno propuštalo vodu), kao i farbanje ventilacionih otvora.

     

20.05.2017. - pregorela neonka u prizemlju zgrade pa je danas umesto nje postavljena nova dioda oko 19:30h. Inače zbog lošeg kvaliteta tamo gde neonke pregore (pregore im tranformatori) stavljamo diode, koje troše manje od neonke a daju lepo svetlo u hodniku našeg solitera.

15.05.2017. - zalepljena dihtung guma na ulaznim vratima.

 

12.05.2017. - desni lift je u kvaru jer su mu vrata "pala" u prizemlju, te je na intevenciju predsednika zgrade kvar otklonjen u toku današnjeg dana.

Prijavljeno je stanje vodomera Vodovodu kako bi se izbegli veliki računi za vodu u našem soliteru. Stanje vodomera dostavlja predsednik zgrade svakog meseca putem telefona.
Pregled popisa stanja vodomera.

10.05.2017. - otklonjen kvar na video nadzoru čija je popravka trajala malo duže od najavljenog. Inače kvar je prouzrokovao nemogućnost prijema na TV u stanovima, dok su kamere u prizemlju radile nesmetano i snimale dešavanja.

09.05.2017. - Postavljene su nove cevi na odvodu vode kišnice za dva oluka. Zamenjene su cevi koje su pukle.
Odvodi vode su pročišćeni.
U narednim danima treba da započnu radovi na preostalih 6 oluka čime će se trajno rešiti odvođenje vode kišnice oko našeg solitera.

08.05.2017. -  radovi na odvodu vode kišnice iz 8 oluka na našem soliteru.
Danas započinju radovi na izvođenju novih instalacija odvoda vode kišnice iz osam oluka našeg solitera.
Novi odvodi oluka će rešiti problem nakupljanja vode u samim olucima što oštećuje oluke kad su niske temperature i kad voda koja se zadržava u olucima mrzne.

Pored ovih radova uradiće se i nov odvod vode koja se skuplja pored autobuske stanice, uz sam zid našeg solitera (primer skupljanja vode prikazan na donjoj slici).
Ovim radovima završiće se svi odvodi vode kišnice sa kojima je naš soliter imao probleme u poslednjih 30-ak godina.

Danas 08.05.2017. je otkopan prilaz odvodnoj cevi pored ulaza u garažu za koje je otvrđeno da su pukle pod zemljom te će se iste nastaviti novim odvodnim cevima. Postojeće cevi su očišćene te je čišćenjem utvrđeno da odvode vodu u kišnu kanalizaciju (donja slika današnjih radova).

07.05.2017. - neonka na IX spratu je pregorela pa je zamenjena neonska cev.

29.03.2017. - danas se izvode radovi na zameni kompletnog (jednog) oluka na zgradi.

Oko 17:30h završena je zamena oluka novim olukom (slike dole).

- Prilikom čišćenja solitera u nivou prizemlja bačen je prašak na pod kako bi se prizemlje bolje očistilo. Pored čišćenja solitera očišćena su i ulazna, aluminijumska vrata.

18.03.2017. - Završeni su radovi oko 16:30h u stanovima 58, 65 i 66 na vodovodnoj vertikali gde je procureo spoj u obliku znaka +.
Primećeno je da su mnogim vlasnicima stanova zapušene vodovodne cevi kamencem te je neophodno da očiste svoje dovode vode u stanu.

Donje slike prikazuju deo cevi koji je menjan a koji je procureo:

Donja slika prikazuje završene radove (slikano iz stana br. 66):

Slikana unutrašnjost cevi u kojoj se vidi kakva je vodovodna cev iznutra:

16.03.2017. - subota 18.03.2017. sa početkom od oko 08:30 časova započeće radovi u stanovima 65 i 66 (8 sprat) na zameni spojnice glavne vodovodne vertikale. Radovi ne bi trebali trajati duže od 4 sata.
Svi vlasnici stanova su obavešteni preko oglasne table, a vlasnici te vodovodne vertikale posebnim, dodatnim dopisom u PTT sandučiću.
Dok traju radovi svi vlasnici stanova pomenute vertikale (u pravcu stanova 2 i 3 u prizemlju) neće imati vodu u kupatilu.
Stanovi iznad 8 sprata ne smeju puštati vodu u WC šolju.
Kad dobijete vodu u kupatilu to je znak da su radovi završeni.

06.03.2017. - danas je betoniran deo gde su postavljene nove cevi za odvode kišnice ispred ulaza u garaže.

05.03.2017. -  zamenjena neonka na V spratu (kojoj su pregoreli transformatori) i ugrađena okrugla led dioda od 24w.U prizemlju su zatvorene četiri šuko kutije plastičnim poklopcima. Kutije su ostale zatvorene papirom nakon ugradnje pločica u prizemlju, a sad su zatvorene plastičnim poklopcima što je trajnije i bezbednije rešenje.
 

12.02.2017. - zavarena jedna šarka (koja je otpala) od vrata levog lifta u prizemlju.

 

05.02.2017. oribane kabine oba lifta u soliteru jer su bile prljave.
Na 13 spratu oribani i delovi ispod saksija za cveće kao i gelender.

03.02.2017. - Promenjena neonka (neonska cev) na sedmom spratu.
Na ulaznim vratima je naštelovan hidraulik koji sam zatvara ulazna vrata kako vrata ne bi lupala.

24.01.2017. - na prvom spratu gde je pregorela neonka sa transformatorom postavljena je led rasveta od 24W. Led rasvetno telo je postavljeno sa ciljem da vidimo koliko dugo traje led panel u odnosu na neonsko rasvetno telo.

Novosti 2016
Novosti 2015
Novosti 2014
Novosti 2013
Novosti 2012
Novosti 2011
Novosti 2010
KONTAKT UPRAVNIKA
LIFT - KVAR I INTERVENCIJE
PVC PROZORI I VRATA

Popravka pvc i alu prozora i vrata. Brzo i profesionalno po povoljnim cenama.
Za našu zgradu specijalan popust.
Tel: +381.60.570.27.40

CENTRALNO GREJANJE
KABLOVSKA TELEVIZIJA
HITNA POMOĆ 194
VATROGASCI 193
POLICIJA 192
POLICIJA NOVI BEOGRAD 011 300 8014

Izradu web sajta je humanitarno izradio upravnik zgrade koji ujedno i administrira web sajt.

 

INTERNET SAJT SKUPŠTINE STANARA
STAMBENE ZAJEDNICE

Ukoliko i vi želite imati web sajt Vaše zgrade na kom možete samostalno menjati i dodavati sadržaj kontaktirajte upravnika zgrade za detaljnije informacije:
+381.60.6000.249
info@stambenazajednica.co.rs

Cena izrade web sajta za stambenu zajednicu se kreće od 6.000,00 dinara godišnje
(u cenu uključen hosting i domen).