.

Novosti

Novosti 2018 - 2019ČIŠĆENJE (ODRŽAVANJE HIGIJENE) STAMBENE ZGRADE

Oformljena je nova stranica koja informiše vlasnike naše stambene zgrade o održavanju higijene.
Pogledaj stranicu i informacije o čišćenju zgrade.


18.02.2019. - POPRAVKA DESNOG LIFTA

Danas je zamenjen diktator na vratima desnog lifta u prizemlju.


18.02.2019. - REDOVNA KONTROLA PP APARATA

Radnici Vatrosprema obavili su danas oko 12h pregled i kontrolu PP aparata naše stambene zajednice.


13.02.2019. - RADOVI NA LEVOM LIFTU

Majstori su izvršili varenje nove šarke na vratima levog lifta čime je omogućeno normalno zatvaranje spoljnih vrata lifta kao i njegovo funkcionisanje.


04.02.2019. - PUŠTEN U RAD ON-LINE RAČUN

Upravnik zgrade je pustio u rad ON-LINE RAČUN preko kog vlasnik stana može pratiti svoja zaduženja.

Pristup ON-LINE RAČUNU


02.02.2019. - POPRAVLJEN DESNI LIFT

Upravnik zgrade je pozvao majstore za lift koji su oko 12:00h popravili desni lift.
Oba lifta su u funkciji.


01.02.2019. - ZAGLAVLJENO LICE U DESNOM LIFTU

Oko 18:00h desni lift staje između spratova pri čemu je u njemu jedno lice zaglavljeno.
Upravnik zgrade je pozvao hitne intervencije da izbave lice iz zaglavljenog lifta.


01.02.2019. - POPRAVKA LIFTA

  • Majstori popravili spoljna vrata desnog lifta na XIII spratu
  • kao i spoljna vrata levog lifta u prizemlju


26.01.2019. - ZAMENA NEONKE NA VI SPRATU

  • Upravnik zgrade je oko 09:30 časova zamenio pregorelu neonku na VI spratu.
  • Oko 07:00 časova ispred ulaza u zgradu je očišćen sneg i posuta industrijska so.


24.01.2019. - ČIŠĆENJE SNEGA ISPRED ULAZA U ZGRADU I SA ZAJEDNIČKE TERASE

Upravnik zgrade je oko 07:00 časova očistio sneg ispred ulaza u zgradu i posuo so, kao i sa pocinčanog lima koji pokriva zid na zajedničkoj terasi, kako bi se izbeglo stvaranje ledenica i njihovo padanje dole.
Na zajedničkoj terasi se ne posipa so jer ona oštećuje hidroizolaciju.


18.01.2019. - PRIJAVA KVARA LIFTA

Upravnik zgrade je prijavio kvar levog lifta koji je imao problem sa kontaktom pa se sam vozio od 7 na 13 sprat i obrnuto. Majstori "Davida Pajića Dake", koje angažuje, JP "Gradsko Stambeno" su otklonili kvar.


15.01.2019. - PRIJAVA PROBLEMA LIFTOVA

Upravnik zgrade je prijavio JP "Gradsko Stambeno" neophodnost zamene gume koja se nalazi na podu desnog lifta.
Pored navedenog prijavljen je problem sa spoljnim vratima levog lifta u prizemlju koja se na zatvaraju sama.


26.12.2018. - INVESTICIONO ODRŽAVANJE

Na osnovu 52,17% saglasnosti vlasnika stanova naše zgrade dana 26.12.2018. godine na sastanku skupštine stambene zajednice usvojena je Odluka skupštine stambene zajednice o uvođenju investicionog održavanja zgrade na osnovu odluke skupštine grada Beograda broj 352-88/18-C od 26.06.2018. godine.
Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja, a naplata počinje od 01.01.2019. godine za mesec januar 2019.

Tabelerni pregled iznosa za plaćanje investicionog održavanja naše zgrade:

Kvadratura*
Mesečni iznos za plaćanje**
(investiciono održavanje + održavanje tehničkih prostorija)
10 m2 116,60
25 m2 269,00
27 m2 289,32
34 m2 360,44
35 m2 370,60
41 m2 431,56
43 m2 451,88

* - kvadratura je preuzeta iz JKP Infostan Tehnologije i upoređena sa podacima katastra
** - mesečni iznos je bruto iznos koji ubuhvata dve naknade:10,16 RSD po m2 stana + iznos po m2 samostalnog dela zgrade (prostorije sa tehničkim uređajima, transformatorske stanice, skloništa i slično).

Detaljnije na stranici investicionog održavanja.


24.12.2018.
ZAMENJENA NEONKA NA IV SPRATU

Upravnik zgrade je zamenio pregorenu neonku na IV spratu.


21.12.2018.
OKIĆEN ULAZ ZGRADE

Upravnik zgrade je okitio ulaz zgrade novogodišnjim ukrasima kako bi svi vlasnici stanova imali novogodišnji i Božićni ugođaj.

   


18.12.2018.
OČITANO STANJE VODOMERA

Upravnik zgrade je očitao stanje vodomera naše stambene zajednice i dostavio ga JKP "Vodovod i kanalizacija".
Stanje vodomera se inače očitava svakog meseca sa ciljem da bude tačno kako bi se izbegli veliki računi za vodu, što se dešava u situacijama kad se vodomer ne očitava redovno.
Pregled stanja našeg vodomera je vidljiv na našem internet sajtu.


16.12.2018.
KVAR LEVOG LIFTA

Upravnik zgrade je prijavio kvar levog lifta majstorima i očekuje se ovih dana popravka.
Levom liftu je potrebno zameniti bravu spoljnih vrata na prizemlju koja je polomljena a desnom liftu (13 sprat) je potrebno zameniti diktator.
Desni lift vlasnici stanova mogu da koriste neometano.

- 18.12.2018. majstori su popravili levi lift (zamenili bravu spoljnih vrata) i zamenili diktator na desnom liftu na 13 spratu.
U kabini levog lifta upravnik je zamenio led diodu koja je pregorela.
Oba lifta su u funkciji.


15.12.2018.
ČIŠĆENJE SNEGA ISPRED ULAZA U ZGRADU

Sneg ispred ulaza u zgradu se čisti i posipa so 2 do 3 puta dnevno, u zavisnosti od količine snega koji padne. Cena čišćenja snega je uračunata u cenu čišćenja zgrade.

 

Sneg se čisti i sa lima koji pokriva zid zajedničke terase.

Vlasnici stanova su obavešteni preko oglasne table da su u obavezi čistiti sneg sa lima ispod prozora i sa klima uređaja kako se ne bi desilo da sneg nekome padne na glavu i/ili povredi prolaznike.


11.12.2018.
RADOVI NA ZAJEDNIČKOJ VODOVODNOJ INSTALACIJI

U 07:30 započeli smo radove na zajedničkoj vodovodnoj instalaciji  u stanu 76. Zajednička cev je popustila i došlo je do vlaženja u stanu ispod njega te su obavljeni radovi na popravci vodovodne cevi tako što je odsečeno parče koje curi i postavljena je nova cev.

 

Prilikom zamene vodovodne cevi obavljena je i zamena jednog zajedničkog ventila od vodovodne vertikale. Umesto "običnog" ventila postavljen je kuglasti, jer u vodi ima mnogo kamenca i "pojede" gumicu ventila.

Koliko se u cevima nakupi kamenca od vode najbolje pokazuje donja slika:


10.12.2018.
RADOVI NA VODOVODNOJ INSTALACIJI

Sutra 11.12.2018. godine u ranim jutranjim časovima otpočeće se sa radovima na zameni glavnog vodovodnog ventila na vertikali kupatila između stanova 4 i 5, pri čemu neće biti vode u celoj zgradi.
Nakon zamene ventila izvodiće se radovi na zameni zajedničke vodovodne cevi u stanu 59 i 67 i tom prilikom neće biti vode samo na toj vertikali.
Mole se vlasnici stanova za razumevanje i strpljenje.


27.11.2018.
SADNJA ZELENILA ISPRED ULAZA U SOLITER

Na intervenciju upravnika zgrade Gradsko zelenilo je izvršilo sadnju zelenila ispred ulaza u soliter. Upravnik je preuzeo na sebe obavezu održavanje i sečenja s tim što se zelenilo neće seći dok ne dostigne određenu visinu i širinu.

 


16.10.2018.
ZATVORENA VODA JEDNE VERTIKALE

Upravnik zgrade je zatvorio vodu kuhinjske vertikale u pravcu stanova 3 i 4 jer vlasnici stanova na petom spratu imaju zapušenje odvoda. JKP "Gradsko Stambeno" je telefonom obavešteno o problemu i izdat je nalog za rad. Očekujem dolazak majstora sutra u toku dana kao i rešavanje problema.


15.10.2018.
ZAMENA SVETLA NA HODNIKU U NIVOU PRIZEMLJA

Upravnik zgrade je zamenio jedno rasvetno telo (led) koje je pregorelo na prizemlju.


06.10.2018.
ZAMENA SVETLA NA HODNIKU NA VII SPRATU

Upravnik zgrade je zamenio rasvetno telo (neonsku cev) koje je pregorelo na VII spartu.


29.09.2018.
ZAMENA SVETLA NA HODNIKU U PRIZEMLJU

Upravnik zgrade je zamenio pregorenu led diodu novom u prizemlju zgrade.


19.09.2018.
ZAMENA SVETLA NA HODNIKU NA II I V SPRATU

Upravnik zgrade je danas zamenio pregorene led diode novim na II i V spratu.


15.09.2018.
ZAMENA SVETLA NA HODNIKU NA VIII SPRATU

Upravnik zgrade je zamenio pregoreno svetlo na VIII spratu oko 16:00 časova. Primećeno je da ne radi ni rasveta na II i V spratu, što će se zameniti ovih dana led rasvetom.


145.09.2018.
LUPANJE VRATA LIFTA NA XIII SPRATU

Upravnik zgrade je prijavio JKP Gradsko stamebno lupanje vrata lifta na XIII spratu.


03.09.2018.
ZAPUŠENA FEKALNA ŠAHTA

Na poziv upravnika zgrade JP Gradsko Stambeno je poslalo radnike Rastošnice da nam otpuše felaknu šahtu zgrade.

 


24.08.2018.
PREGORELA NEONKA STEPENIŠNE RASVETE NA 13 SPRATU

Upravnik zgrade je danas zamenio neonsku cev na stepenišnoj rasveti 13 sprata.


15.08.2018.
OBAVLJENA REDOVNA KONTROLA PP APARATA

Na poziv upravnika zgrade "Vatrosprem" doo je obavio redovan pregled PP aparata nakon isteka period od prethodne kontrole. Kontrola PP aparata se inače obavlja na svakih 6 meseci.


26.07.2018.
OSPOSOBLJEN VIDEO NADZOR

Danas su majstori PTT-KDS-a osposobili fuknciju da se video nadzor vidi u stanovima na TV prijemnicima.


25.07.2018.
ZAMENA NEONSKE CEVI NA 6 SPRATU

Upravnik zgrade je danas zamenio pregorenu neonsku cev na 6 spratu.


VIDEO NADZOR U PRIZEMLJU NAŠE ZGRADE

Upravnik zgrade je obavešten od strane PTT KDS-a da je naš video nadzor isključen sa PTT KDS mreže pa nije moguće videti 4 kamere u prizemlju naše zgrade na TV prijemnicima iako kamere u prizemlju rade 24h i snimaju dešavanja.
Majstor koji nam održava video nadzor ovih dana treba da dođe i pripremi instalaciju kako bi PTT KDS radnici ponovo prikopčali naš video nadzor na PTT KDS sistem. Posle toga će video nadzor ponovo biti moguće pratiti na TV ekranima vlasnika stanova.


03.07.2018.
CURENJE VODE IZ STANA 78

Upravnik zgrade je na prijavu komšija pozvao vlasnika stana broj 78 jer je utvrđeno da iz tog stana curi voda i širi se preko zidova u stanove ispod (na dva sprata).
Oko 22:00 su došli majstori privatno angažovani i otkopali cevi kao i utvrdili gde curi voda na cevima (jer nije problem na zajedničkim cevima već cevima koje pripadaju vlasniku stana).
Oko 23:29 su majstori završili grube radove te se uskoro očekuje puštanje vode, kako komšije ne bi bile bez vode.


02.07.2018.
ZAMENA LED RASVETE NA HODNIKU ZGRADE

Upravnik zgrade je zamenio led diode na X, XI i XII spratu koje su pregorele.


01.07.2018.
ZAMENA ELEKTRO-MEHANIČKE BRAVE NA ULAZNIM VRATIMA

Upravnik zgrade je zamenio elektro-mehaničku bravu na ulaznim vratime zgrade, jer je stara pregorela.


12.05.2018.
SADNJA CVEĆA ISPRED ZGRADE

Upravnik zgrade je posadio cveće ispred ulaza u zgradu.
Ruža je isprskana sredstvom protiv biljnih vaši.09.05.2018.
ZAMENA RASVETNOG TELA  - LED DIODE U LEVOM LIFTU

Upravnik zgrade je u levom liftu zamenio pregoreno, rasvetno, led telo.


06.05.2018.
ZAMENA RASVETNOG TELA NA PRVOM SPRATU - LED DIODE

Upravnik zgrade je oko 14:00h zamenio pregorenu led diodu novom na prvom spratu.

ULAZNA VRATA SE NE ZATVARAJU

Upravnik zgrade je oko 14:00h popravio ulazna vrata koja se nisu mogla zatvarati, jer su "pala". Vrata su podignuta i šarke pričvršćene, a pozvan je i majstor u sredu da pogleda o čemu se radi i da li postoji neko bolje rešenje po pitanju šarki na aluminijumskim vratima.


28.04.2018.
OKOPAVANJE CVETNJAKA ISPRD ZGRADE

Upravnik zgrade je okopao cveće ispred zgrade i pripremio drugi cvetnjak za sadnju novih sadnica cveća.


16.04.2018.
CVET U PRIZEMLJU ZGRADE

Upravnik zgrade je postavio cvet u prizemlju zgrade kako bi se ulepšao ulaz u hodnik, pri čemu cvet neće ometati normalno korišćenje ulaza, vlasnicima stanova.


15.04.2018.
OKOPAVANJE CVEĆA ISPRED ZGRADE

Upravnik zgrade je oko 13 časova okopao zimzelene sadnice koje je posadio u cvetnjaku ispred ulaza u zgradu. Sadnice su posađene prošle godine (na jesen) ali su tek sad krenule sa rastom. Sadnice su predviđene za kreiranje zida od zelenila visine ne duže od visine rukohvata (tako da se sadnice ne smeju seći sve dok ne narastu do željene visine).

Ispod oraha je posađena takođe jedna sadnica zimzelenog bilja koje je okopano i koje se ne sme seći i obrezivati dok ne dostigne željenu visinu.
O cveću ispred zgrade brine upravnik stambene zajednice.
Zalivanje će se obavljati svakog dana kad se čisti zgrada (ponedeljkom kad se čisti samo prizemlje i četvrtkom kad se čisti cela zgrada).


03.04.2018.
RADOVI NA VODOVODNOJ INSTALACIJI ZGRADE

03.04.2018. - upravnik zgrade je 02.04.2018. godine pozvao radnike JP Gradsko Stambeno kako bi se pronašao i otklonio problem na vodovodnoj mreži. Radnici JP Gradsko Stambeno će doći danas u našu zgradu oko 17:00 časova da utvrde da li je curenje vode u stanu broj 1, 8 i 16 nastalo od zajedničke vodovodne instalacije ili od nekog stana. Ukoliko je kvar do zajedničke instalacije radnici stambenog će otkloniti kvar, međutim ukoliko je do kvara došlo unutar stana dužnost vlasnika stana je da sanira problem o svom trošku.

04.04.2018.
RADOVI NA VODOVODNOJ INSTALACIJI ZGRADE

Na prijavu curenja vode u stanu broj 1 upravnik zgrade je pozvao majstore JP Gradsko Stambeno koji su dana 03.04.2018. godine utvrdili da postoji povremeno curenje vode na vertikali kuhinje u stanu broj 1 i 8 i ono dolazi sa drugog sprata naše zgrade, pa su u stanu broj 8 otvorili vodovodnu instalaciju i neophodno je sačekati da se curenje ponovo pojavi. Curenje vode nije u kontinuitetu, ali čim se curenje pojavi evidentiraće se pojava vode a upravnik zgrade će pozvati majstore na teren kako bi utvrdili da li je problem u zajedničkoj instalaciji stambene zajednice ili je problem do nekog stana (odvod ili dovod vode instalacije u nekom stanu).

Ukoliko je problem do zajedničke instalacije stambena zajednica će otkloniti problem o trošku sredstava tekućeg održavanja koja se nalaze kod JP Gradskog Stambenog, a ako je u pitanju problem u instalaciji koja pripada stanu, vlasnik stana je u obavezi otkloniti kvar o svom trošku.


02.04.2018.
ZAMENA SREDNJEG LED REFLEKTORA

01.04.2018. - upravnik zgrade je zamenio srednji led reflektor ispred ulaza u zgradu jer je pregoreo. Ugrađen je nov reflektor.


01.04.2018.
SASTANAK SKUPŠTINE STAMBENE ZAJEDNICE SUSEDNE ZGRADE

01.04.2018. - upravnik stambene zajednice, na poziv vlasnika stanova, je prisustvovao sastanku susedne zgrade u ulici Bulevar Mihaila Pupina br. 169 kako bi im pružio savete za daljnji rad i bolju organizaciju njihove stambene zajednice.


25.03.2018.
OBELEŽAVANJE IZLAZA IZ ZGRADE

25.03.2018. - danas je upravnik zgrade postavio svetleću tablu "IZLAZ" koja usmerava ljude u slučaju evakuacije na izlaz iz zgrade, što je u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara Republike Srbije.


23.03.2018.
ČIŠĆENJE SNEGA ISPRED ULAZA U ZGRADU

Upravnik zgrade je u periodu od 08:00 do 08:40 čistio sneg sa platoa ispred ulaza u zgradu.
Posle čišćenja posuta je so kako bi se sneg topio.


22.03.2018.
ČIŠĆENJE SNEGA ISPRED ULAZA U ZGRADU

Upravnik zgrade je u periodu od:
- 17:40 do 18:40 i
- 18:00 do 00:00 časova
čistio sneg sa platoa ispred ulaza u zgradu.
Posle čišćenja posuta je so kako bi se nov sneg odmah topio.


21.03.2018.
ČIŠĆENJE SNEGA ISPRED ULAZA U ZGRADU

Upravnik zgrade je u periodu od 07:00 do 07:40 čistio sneg sa platoa ispred ulaza u zgradu.
Posle čišćenja posuta je so kako bi se nov sneg odmah topio.


18.03.2018.
VANREDNO GENERALNO ČIŠĆENJE PRVOG SPRATA

Vanredno generalno čišćenje prvog sprata koje se sastoji od čišćenja brusilicom cokli na prvom spratu, pranja vrata liftova i rukohvata.
Sa današnjim danom su završeni svi spratovi - svi su generalno očišćeni.


18.03.2018.

ZAMENA RASVETNOG LED TELA U DESNOJ LIFT KABINI

Upravnik zgrade je zamenio svetlo u denoj lift kabini koje je pregorelo ugradivši novo led rasvetno telo.

01.03.2018.
DOSTAVA RAČUNA ZA MESEC MART

Danas su oštampani računi za mesec mart 2018. godine i biće dostavljeni vlasnicima stanova u poštanske sandučiće u toku popodneva.


28.02.2018.
ZAMENA PREGORENE NEONKE NA VII SPRATU


Danas oko 19:45 časova upravnik zgrade je zamenio pregorenu neonku na VII spratu sa novim rasvetnim LED osvetlenjem.


19.02.2018.
STANJE VODOMERA

Danas je upravnik zgrade očitao i dostavio stanje vodomera zgrade JP BVK.
Detaljnije o očitavanju stanja vodomera.16.02.2018.
POSTEPENO GENERALNO ČIŠĆENJE STAKLA NA SPOLJNOJ KONSTRUKCIJI LIFTA

Danas je od 15:00 do 17:00 čišćeno staklo na spoljnoj konstrukciji lifta na 13 i 12 spratu.
Stakla će se prati postepeno dok se ne operu sva do prizemlja.
Inače stakla nisu nikako čišćenja od 1962. godine.Pored stakla danas su oprane i lift kabine generalno.

13.02.2018.
SAT U PRIZEMLJU ZGRADE

Upravnik zgrade je uprizemlje, nasuprot ulaznih vrata postavio digitalni sat sa meračem temperature i vlažnosti vazduha.
Sat je inače poklon upravnika stambenoj zajednici.

13.02.2018.
SERVIS PROTIV POŽARNIH APARATA

Upravnik zgrade je pozvao preduzeće Vatrosprem da izvrši redovnu kontrolu i pregled svih protiv požarnih aparata naše stambene zajednice. Detaljnije o pp opremi naše stambene zajednice.

12.02.2018.
PRIJAVLJEN KVAR LEVOG LIFTA

- Upravnik zgrade je 12.02.2018. godine oko 09:00 časova  prijavio JP Gradsko Stambeno kvar levog lifta, odnosno kvar diktatora u nivou prizemlja, koji ne zatvara vrata kako treba i time blokira rad celog lifta.
- 13.02.2018. godine upravnik zgrade je ponovo prijavio isti kvar (oko 12:00 h) JP "Gradsko stambeno" jer niko od majstora nije došao juče na poziv.
- 14.02.2018. godine upravnik zgrade je ponovo prijavio isti kvar (oko 10:20h) JP "Gradsko stambeno" jer niko od majstora nije došao već dva dana da zameni diktator i lanac na vratima levog lifta u prizemlju.
- Kvar lifta je otklonjen 14.02.2018. godine oko 12:00 časova.

15.01.2018.
UKLONJENI NOVOGODIŠNJI UKRASI

Danas je upravnik zgrade odložio sve novogodišnje ukrase, iz prizemlja zgrade, u zajedničke prostorije i koristiće se za sledeću Novu godinu.

STANJE VODOMERA ZGRADE
Dostavljeno je stanje vodomera zgrade BVK.

14.01.2018.
SNEG - POSIPANJE SOLI ISPRED ULAZA U ZGRADU

Upravnik zgrade je oko 23:00h posuo so ispred ulaza u zgradu (plato za prilaz zgradi) kako bi se sneg topio i izbeglo stvaranje leda ispred ulaza u zgradu.

12.01.2018.
EVAKUACIONI PLANOVI I UPUTSTVO ZA POSTUPANJE U SLUČAJU POŽARA

Danas je upravnik zgrade postavio na sve spratove evakuacione planove sa uputstvom za postupanje u slučaju požara u aluminijumskim ramovima, A3 formata.

09.01.2018.
ZAMENA AUTOMATA ZA ZATVARANJE VRATA

Upravnik zgrade je oko 12:30h zamenio automat za zatvaranje ulaznih vrata zgrade, u prodavnici za drugi, jer je prethodnom procurelo ulje na osovini. Montiran je nov automat.
Nov automat nije naplaćen jer je reč o reklamaciji već kupljenog od dana 19.12.2017. godine.

   


07.01.2018.
PREGOREO OSIGURAČ U NIVOU PRIZEMLJA

U našoj stambenoj zgradi je pregoreo osigurač u nivou prizemlja jer je pregoreo transformator neonke. Neonka je zamenjena i umesto nje postavljena je nova led dioda.
Svetlo u nivou prizemlja je osposobljeno oko 11 časova.

 


01.01.2018.
EVAKUACIONI PLAN - UPUTSTVO O POSTUPANJU U SLUČAJU POŽARA

U našoj stambenoj zgradi u nivou prizemlja, danas oko 17:00h, upravnik zgrade je postavio evakuacioni plan sa uputstvom o postupanju u slučaju požara.

Novosti 2017
Novosti 2016
Novosti 2015
Novosti 2014
Novosti 2013
Novosti 2012
Novosti 2011
Novosti 2010
KONTAKT UPRAVNIKA
ON-LINE RAČUN
LIFT - KVAR I INTERVENCIJE
PVC PROZORI I VRATA

Popravka pvc i alu prozora i vrata. Brzo i profesionalno po povoljnim cenama.
Za našu zgradu specijalan popust.
Tel: +381.60.570.27.40

CENTRALNO GREJANJE
KABLOVSKA TELEVIZIJA
HITNA POMOĆ 194
VATROGASCI 193
POLICIJA 192
POLICIJA NOVI BEOGRAD 011 300 8014

Izradu web sajta je humanitarno izradio upravnik zgrade koji ujedno i administrira web sajt.

 

INTERNET SAJT SKUPŠTINE STANARA
STAMBENE ZAJEDNICE

Ukoliko i vi želite imati web sajt Vaše zgrade na kom možete samostalno menjati i dodavati sadržaj kontaktirajte upravnika zgrade za detaljnije informacije:
+381.60.6000.249
info@stambenazajednica.co.rs

Cena izrade web sajta za stambenu zajednicu se kreće od 6.000,00 dinara godišnje
(u cenu uključen hosting i domen).