.

Zgrada je lepa onoliko koliko mi brinemo o njoj!

Internet prezentacija stambene zajednice u ulici Pariske komune 2, na Novom Beogradu, je kreirana 2002. godine sa ciljem da informiše vlasnike stanova našeg solitera o aktuelnim dešavanjima kao i animira ljude dobre volje da sredinu, u kojoj žive, svojim zalaganjem učine prijatnijom i lepšom.

REKLAME U ZGRADI I POŠTANSKIM SANDUČIĆIMA

Zakon o oglašavanju RS definiše načine reklamiranja preko poštanskih sandučića ili na neki drugi način vlasnicima stanova u stambenim zgradama.

Član 75. stav 2. navedenog Zakona kaže: "Inspekcijski nadzor iz člana 74. stav 3. ovog zakona vrše jedinice lokalne samouprave, preko komunalnih inspektora."

Član 74. stav 3. navedenog Zakona kaže: "Nadzor nad primenom odredaba čl. 39. do 44. ovog zakona vrše jedinice lokalne samouprave, kao povereno ovlašćenje."

Dok član 44. navedenog Zakona kaže: "Na površinama koje nisu javne, postavljanje plakata i drugih oglasnih sredstava dozvoljeno je samo uz saglasnost vlasnika, odnosno lica koje raspolaže odgovarajućim pravom ili ovlašćenjem."

Dakle iz svega gore navedenog proističe da niko nema pravo oglašavanja i reklamiranja u stambenoj zgradi tako što će ubacivati u poštanske sandučiće reklame vlasnicima stanova ili iste kačiti na kvake ulaznih vrata stanova ili neki drugi način bez, kako to kaže član 44 Zakona, saglasnosti vlasnika stana.

Za nepoštovanje gore navedenog zaprećena kazna je od 300.000,00 do 2.000.000,00 dinara
 


DOSTAVA PODATAKA VLASNIKA STANA I ČLANOVA DOMAĆINSTVA
PUTUJETE NA ODMOR?
DOSTAVA STANJA VODOMERA ZGRADE
PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA
KONTAKT UPRAVNIKA
PVC PROZORI I VRATA
LIFT - KVAR I INTERVENCIJE
CENTRALNO GREJANJE
KABLOVSKA TELEVIZIJA
POSTUPAK U SLUČAJU EVAKUACIJE
HITNA POMOĆ 194
VATROGASCI 193
POLICIJA 192
POLICIJA NOVI BEOGRAD 011 300 8014

Izradu web sajta je humanitarno izradio upravnik zgrade koji ujedno i administrira web sajt.

 

INTERNET SAJT SKUPŠTINE STANARA
STAMBENE ZAJEDNICE

Ukoliko i vi želite imati web sajt Vaše zgrade na kom možete samostalno menjati i dodavati sadržaj kontaktirajte upravnika zgrade za detaljnije informacije:
+381.60.6000.249
info@stambenazajednica.co.rs

Cena izrade web sajta za stambenu zajednicu se kreće od 6.000,00 dinara godišnje
(u cenu uključen hosting i domen).